Атрибути

Въвеждани команди

Символ в панела „Елементи“

Значение

acute

Икона

Ударение нагоре и надясно над знак

bar

Икона

Хоризонтална черта над знак

bold

Икона

Получер

breve

Икона

Горна отворена дъга над знак

check

Икона

Обърнат циркумфлекс

circle

Икона

Кръгче над знак

color

Командата color сменя цвета на знака; първо въведете color направо в прозореца Команди. После въведете името на цвета (black - черно, white - бяло, cyan - синьозелено, magenta - пурпурно, red - червено, blue - синьо, green - зелено или yellow - жълто). Накрая въведете знаците, които трябва да бъдат променени.

dddot

Икона

Три точки над знак

ddot

Икона

Две точки над знак

dot

Икона

Точка над знак

grave

Икона

Ударение надолу и надясно над знак

hat

Икона

Циркумфлекс ("шапка") над знак

ital

Икона

Курсив

nbold

Премахване на атрибута "получер"

nitalic

Премахване на атрибута "курсив"

overline

Икона

Хоризонтална черта над знак

overstrike

Икона

Хоризонтална черта през знак

phantom

Икона

Фантомен знак

tilde

Икона

Тилда над знак

underline

Икона

Хоризонтална черта под знак

vec

Икона

Стрелка за вектор над знак

widehat

Икона

Широк циркумфлекс, приспособява се към размера на знаците

widetilde

Икона

Широка тилда, приспособява се към размера на знаците

widevec

Икона

Широка стрелка за вектор, приспособява се към размера на знаците


Моля, подкрепете ни!