Операции

Въвеждани команди

Символ в панела „Елементи“

Значение

coprod

Икона

Koпроизведение

from

Икона

Долна граница на оператор

from to

Икона

Диапазон от... до...

iiint

Икона

Троен интеграл

iint

Икона

Двоен интеграл

int

Икона

Интеграл

liminf

Долна граница, limes inferior

limsup

Горна граница, limes superior

lint

Икона

Криволинеен интеграл

llint

Икона

Двоен криволинеен интеграл

lllint

Икона

Троен криволинеен интеграл

oper

Запазено място, операция, дефинирана от потребителя

prod

Икона

Произведение

sum

Икона

Сума

to

Икона

Горна граница на оператор

lim

Икона

Граница, limes


Оператори

В LibreOffice Math имате на разположение широк набор от оператори. Те са достъпни в долната част на панела „Елементи“. Операторите са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Всички оператори, отсъстващи в панела „Елементи“ и контекстното меню, трябва да бъдат въвеждани ръчно в прозореца Команди.

Моля, подкрепете ни!