Функции

Въвеждани команди

Символ в панела „Елементи“

Значение

abs

Икона „Абсолютна стойност“

Абсолютна стойност

arccos

Икона „Обратен косинус или аркускосинус“

Обратен косинус или аркускосинус

arccot

Икона „Обратен котангенс или аркускотангенс“

Обратен котангенс или аркускотангенс

arcosh

Икона „Обратен хиперболичен косинус“

Обратен хиперболичен косинус

arcoth

Икона „Обратен хиперболичен котангенс“

Обратен хиперболичен котангенс

arcsin

Икона „Обратен синус или аркуссинус“

Обратен синус или аркуссинус

arctan

Икона „Обратен тангенс или аркустангенс“

Обратен тангенс или аркустангенс

arsinh

Икона „Обратен хиперболичен синус“

Обратен хиперболичен синус

artanh

Икона „Обратен хиперболичен тангенс“

Обратен хиперболичен тангенс

backepsilon

Обърнат епсилон

cos

Икона „Косинус“

Косинус

cosh

Икона „Хиперболичен косинус“

Хиперболичен косинус

cot

Икона „Котангенс“

Котангтенс

coth

Икона „Хиперболичен котангенс“

Хиперболичен котангенс

exp

Икона „Обща експоненциална функция“

Обща експоненциална функция

fact

Икона „Факториел“

Факториел

func e^{}

Икона „Естествена експоненциална функция“

Естествена експоненциална функция

ln

Икона „Естествен логаритъм“

Естествен логаритъм

log

Икона „Общ логаритъм“

Общ логаритъм

nroot

Икона „n-ти корен от x“

n-ти корен от x

sin

Икона „Синус“

Синус

sinh

Икона „Хиперболичен синус“

Хиперболичен синус

sqrt

Икона „Квадратен корен“

Квадратен корен

sub

x с индекс n

sup

Икона „x на n-та степен“

x на n-та степен

tan

Икона „Тангенс“

Тангенс

tanh

Икона „Хиперболичен тангенс“

Хиперболичен тангенс


Функции

Изберете функция в долната част на панела „Елементи“. Тези функции са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Функциите, отсъстващи в панела „Елементи“, трябва да се изписват ръчно в прозореца „Команди“.

Моля, подкрепете ни!