Функции

Въвеждани команди

Символ в панела „Елементи“

Значение

abs

Икона

Абсолютна стойност

arccos

Икона

Обратен косинус или аркускосинус

arccot

Икона

Обратен котангенс или аркускотангенс

arcosh

Икона

Обратен хиперболичен косинус

arcoth

Икона

Обратен хиперболичен котангенс

arcsin

Икона

Обратен синус или аркуссинус

arctan

Икона

Обратен тангенс или аркустангенс

arsinh

Икона

Обратен хиперболичен синус

artanh

Икона

Обратен хиперболичен тангенс

backepsilon

Обърнат епсилон

cos

Икона

Косинус

cosh

Икона

Хиперболичен косинус

cot

Икона

Котангтенс

coth

Икона

Хиперболичен котангенс

exp

Икона

Обща експоненциална функция

fact

Икона

Факториел

func e^{}

Икона

Естествена експоненциална функция

ln

Икона

Естествен логаритъм

log

Икона

Общ логаритъм

nroot

Икона

n-ти корен от x

sin

Икона

Синус

sinh

Икона

Хиперболичен синус

sqrt

Икона

Квадратен корен

sub

x с индекс n

sup

Икона

x на n-та степен

tan

Икона

Тангенс

tanh

Икона

Хиперболичен тангенс


Функции

Изберете функция в долната част на панела „Елементи“. Тези функции са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Функциите, отсъстващи в панела „Елементи“, трябва да се изписват ръчно в прозореца „Команди“.

Моля, подкрепете ни!