Релации

Въвеждани команди

Символ в панела „Елементи“

Значение

< или lt

Икона

По-малко

<< или ll

Много по-малко

<= или le

Икона

По-малко или равно

<> или neq

Икона

Различно

=

Икона

Равенство

> или gt

Икона

По-голямо

>= или ge

Икона

По-голямо или равно

>> или gg

Много по-голямо

approx

Икона

Приблизително равно

def

Дефинирано като/равно по дефиниция

divides

Икона

Дели

dlarrow

Икона

Стрелка наляво с две черти

dlrarrow

Икона

Стрелка наляво и надясно с две черти

drarrow

Икона

Стрелка надясно с две черти

equiv

Икона

Еднакво/конгруентно

geslant

Икона

По-голямо или равно

leslant

Икона

По-малко или равно

ndivides

Икона

Не дели

ortho

Икона

Ортогонално

parallel

Икона

Успоредно

prop

Икона

Пропорционално

sim

Икона

Подобно

simeq

Икона

Подобно или равно

toward

Икона

Клони към

prec

Икона

Предхожда

nprec

Икона

Не предхожда

succ

Икона

Следва

nsucc

Икона

Не следва

preccurlyeq

Икона

Предхожда или е равно на

succcurlyeq

Икона

Следва или е равно на

precsim

Икона

Предхожда или е еквивалентно на

succsim

Икона

Следва или е еквивалентно на

transl

Символ за образ при изображение

transr

Символ за първообраз при изображение


Релации

При структурирането на формулите в LibreOffice Math можете да избирате измежду различни означения за релации. Те се показват в долната част на панела „Елементи“. Същите релации са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Всички релации, отсъстващи в панела „Елементи“ и контекстното меню, могат да бъдат въвеждани ръчно в прозореца „Команди“.

Моля, подкрепете ни!