Едноместни/двуместни операции

Въвеждани команди

Символ в панела „Елементи“

Значение

-

Икона

Изваждане

-

Икона

Знак -

-+

Икона

Минус/плюс

/

Икона

Деление

*

Икона

Умножение

+

Икона

Събиране

+

Икона

Знак +

+-

Икона

Плюс/минус

and или &

Икона

Булева операция И

boper

Няма символ. Използване:

a boper %SYM1 b

Двуместна операция. Следва дефиниран от потребителя символ, използван като двуместна операция.

uoper

Няма символ. Използване:

uoper %SYM2 b

Едноместна операция. Следва дефиниран от потребителя символ, използван като едноместна операция.

cdot

Икона

Умножение, малък символ за умножение

circ

Икона

Конкатенация на символи

div

Икона

Деление

neg

Икона

Булево НЕ

odivide

Без символ.

Наклонена черта (/) в кръгче

odot

Без символ.

Малък символ за умножение в кръгче

ominus

Без символ.

Символ за изваждане в кръгче

oplus

Без символ.

Символ за събиране в кръгче

or или |

Икона

Булева операция ИЛИ

otimes

Без символ.

Символ за умножение „х“ в кръгче

over

Икона

Деление/дроб

times

Икона

Умножение

widebslash

Без символ.

Обратно наклонена черта (\) между два знака, от които десният е степен, а левият - индекс

wideslash

Без символ.

Наклонена черта (/) между два знака, от които левият е степен, а десният – индекс


Едноместни/двуместни операции

За изграждане на вашите формули в LibreOffice Math разполагате със символи за различни едноместни и двуместни операции. Едноместни са операциите, влияещи върху едно запазено място. Двуместните операции свързват по две запазени места. Отделните операции се показват в долната част на панела „Елементи“. Контекстното меню на прозореца Команди също съдържа списък на тези и на още допълнителни операции. Ако ви е нужна операция, чийто символ отсъства в панела „Елементи“, използвайте контекстното меню или направо я напишете в прозореца Команди.

Моля, подкрепете ни!