Едноместни/двуместни операции

Въвеждани команди

Символ в панела „Елементи“

Значение

-

Икона

Изваждане

-

Икона

Знак -

-+

Икона

Минус/плюс

/

Икона

Деление

*

Икона

Умножение

+

Икона

Събиране

+

Икона

Знак +

+-

Икона

Плюс/минус

and или &

Икона

Булева операция И

boper

Няма символ.

Двуместна операция. Следва дефиниран от потребителя символ, използван като двуместна операция.

Употреба: a boper %SYM1 b

uoper

Няма символ.

Едноместна операция. Следва дефиниран от потребителя символ, използван като едноместна операция.

Употреба: uoper %SYM2 b

cdot

Икона

Умножение, малък символ за умножение

circ

Икона

Конкатенация на символи

div

Икона

Деление

neg

Икона

Булево НЕ

odivide

Без символ.

Наклонена черта (/) в кръгче

odot

Без символ.

Малък символ за умножение в кръгче

ominus

Без символ.

Символ за изваждане в кръгче

oplus

Без символ.

Символ за събиране в кръгче

or или |

Икона

Булева операция ИЛИ

otimes

Без символ.

Символ за умножение „х“ в кръгче

over

Икона

Деление/дроб

times

Икона

Умножение

widebslash

Без символ.

Обратно наклонена черта (\) между два знака, от които десният е степен, а левият - индекс

wideslash

Без символ.

Наклонена черта (/) между два знака, от които левият е степен, а десният – индекс


Едноместни/двуместни операции

За изграждане на вашите формули в LibreOffice Math разполагате със символи за различни едноместни и двуместни операции. Едноместни са операциите, влияещи върху едно запазено място. Двуместните операции свързват по две запазени места. Отделните операции се показват в долната част на панела „Елементи“. Контекстното меню на прозореца Команди също съдържа списък на тези и на още допълнителни операции. Ако ви е нужна операция, чийто символ отсъства в панела „Елементи“, използвайте контекстното меню или направо я напишете в прозореца Команди.

Моля, подкрепете ни!