Мащабиране

Тук ще намерите по-подробна информация за мащабирането в LibreOffice Math, както и примери (кавичките в текста са за открояване и не са част от самите примери).

Факториелът не се мащабира (пример: "fact stack{a#b}" и "fact {a over b}"), но се ориентира според базовата линия или центъра на аргументите.

Скобите също винаги са с фиксиран размер. Това важи за всички символи, които могат да се ползват като скоби. Сравнете „(((a)))“, „( stack{a#b#c})“, „(a over b)“.

Скобите, предшествани от „left“ или „right“ обаче винаги се приспособяват според аргумента. Вижте „left(left(left(a right)right)right)“, „left(stack{a#b#c}right)“, „left(a over b right)“.

Някои атрибути са с фиксирани размери; не ги променяйте, ако са поставени над дълъг символ.

Икона Внимание

Интервалите в примерите са задължителни за правилна структура. Не ги пропускайте при въвеждане в прозореца Команди.


Моля, подкрепете ни!