Атрибути

Следва допълнителна информация за атрибутите в LibreOffice Math.

Атрибутите acute, bar, breve, check, circle, dot, ddot, dddot, grave, hat, tilde и vec винаги имат фиксирана ширина и не стават по-широки (по-дълги), ако се намират над дълъг символ. По подразбиране атрибутите се центрират.

Единствените атрибути, които се уголемяват с дължината на символа, са overline, underline и overstrike.

Икона Съвет

За някои знакови низове е възможно линията, вмъкната с underline да бъде твърде близо до знаците. В този случай можете да решите проблема с прана група: underline Q sub {} вместо underline Q.


Моля, подкрепете ни!