Горни и долни индекси

Следват основни сведения за работат с горни и долни индекси в LibreOffice Math. Можете да изпробвате описаните примери, за да разберете по-лесно обясненията (кавичките в текста са само за открояване и не са част от примерите).

Горният и долният индекс за един знак се показват един над друг, подравнени отляво спрямо базовия знак. Например, въведете a_2^3 или a^3_2. Редът няма значение. Вместо "_" и "^", можете да ползвате "sub" и "sup".

Следните структури вече не могат да се ползват:

a_2_3

a^2^3

a_2^3_4

Позицията на индекса спрямо базовия знак може да се използва само веднъж. За да определите точния желан резултат, трябва да използвате скоби. Това е илюстрирано в доните примери:

a_{2_3}

a^{2^3}

a_2^{3_4}

a_{2^3}^{4_5}

Икона Съвет

За разлика от други редактори на формули, в които "_" и "^" се отнасят само за следващия знак (например в "a_24" "_" се отнася само за "2"), в LibreOffice Math те се отнасят за цялото число, име или текст, който следва. Ако искате да поставите последователни горни или долни индекси, можете да напишете израза така: a_2{}^3 or a^3{}_2.


LibreOffice Math предлага няколко възможности за изписване на тензори. Освен записа „R_i{}^{jk}{}_l“, често срещан в други приложения, можете да ползвате и друг: „R_i{}^jk{}_l“ и „{{R_i}^jk}_l“.

Горните и долните индекси вляво от базовия знак могат да бъдат подравнени и отдясно. За тази цел ползвайте новите команди „lsub“ и „lsup“. Те имат същия ефект като „sub“ и „sup“, но отляво на базовия знак. Вижте и „a lsub 2 lsup 3“.

Правилата за разрешаване на двузначността и необходимостта от скоби важат и тук. По принцип можете да постигнете същото и с {}_2^3 a.

Икона Бележка

Командите "sub" и "sup" са достъпни и като "rsub" и "rsup".


С командите „csub“ и „csup“ можете да изписвате горни и долни индекси точно над или под знака. Ето пример: „a csub y csup x“. Възможни са и комбинации от горни и долни индекси, например: „abc_1^2 lsub 3 lsup 4 csub 55555 csup 66666“.

Горните и долни индекси могат да се прикрепват към символите на повечето едноместни и двуместни операции. Ето два примера: „a div_2 b a<csub n b +_2 h“ и „a toward csub f b x toward csup f y“.

Икона Внимание

Внимавайте да не пропускате интервалите, когато въвеждате тези примери в прозореца Commands.


Моля, подкрепете ни!