Атрибути

Този раздел съдържа пример за употребата на различни атрибути във формула на LibreOffice Math.

Икона

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Моля, подкрепете ни!