Матрица с получер шрифт

Следва пример за оформяне на матрица с получер шрифт в LibreOffice Math. Можете да копирате примера в прозореца Команди чрез клипборда и да го използвате във ваша формула.

Матрица с получер шрифт

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Моля, подкрепете ни!