Матрица с различни размери на шрифта

Следва пример за оформяне на матрица с различни размери на шрифта в LibreOffice Math. Можете да копирате примера в прозореца Команди чрез клипборда и да го използвате във ваша формула.

Матрица с променлив размер на шрифта

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Моля, подкрепете ни!