Примери за работа с LibreOffice Math

Следва списък на примерните формули за LibreOffice Math.

Символи с индекси

Следващият пример ви показва как да създавате символи с индекси в LibreOffice Math. Можете да копирате примера в прозореца Команди чрез клипборда и да го използвате във ваша формула.

Символи с индекси

Ето още един пример за създаване на символи с индекси в LibreOffice Math. Можете да го копирате в прозореца Команди чрез клипборда и да го използвате във ваша формула.

Символи с индекси

Следва трети пример за оформяне на символи с индекси в LibreOffice Math. Можете да го копирате в клипборда и да го използвате във ваша формула в прозореца Команди.

Матрица

Слева пример за оформяне на матрица в LibreOffice Math. Ако желаете да го използвате във ваша собствена формула, можете да го копирате в прозореца Команди чрез клипборда.

Матрица с различни размери на шрифта

Следва пример за оформяне на матрица с различни размери на шрифта в LibreOffice Math. Можете да копирате примера в прозореца Команди чрез клипборда и да го използвате във ваша формула.

Матрица с получер шрифт

Следва пример за оформяне на матрица с получер шрифт в LibreOffice Math. Можете да копирате примера в прозореца Команди чрез клипборда и да го използвате във ваша формула.

Функции

Следва пример за въвеждане на функции в LibreOffice Math. Ако желаете да го използвате във ваша собствена формула, копирайте го в прозореца Команди чрез клипборда.

Квадратен корен

Следва пример за оформяне на квадратен корен в LibreOffice Math. Ако желаете да го използвате във ваша собствена формула, копирайте го в прозореца Команди чрез клипборда.

Интервали на интеграли и суми, размер на шрифта

Следва пример за използване на различни шрифтове и размери на знаците във формула на LibreOffice Math.

Атрибути

Този раздел съдържа пример за употребата на различни атрибути във формула на LibreOffice Math.

Моля, подкрепете ни!