Операции с множества

В LibreOffice Math можете да включвате във формулите си различни означения, свързани с множества. Отделните операции са показани в долната част на панела „Елементи“. Същите са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Означенията, отсъстващи в панела „Елементи“, трябва да се въвеждат директно в прозореца „Команди“. Можете да вмъквате директно и други части от формула, независимо дали има символи за тях.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Операции с множества

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Операции с множества от списъка в панела Елементи.


След като изберете Операции с множества в панела „Елементи“, в долната част на панела ще се покажат съответните икони. За да добавите символ към формулата, редактирана в прозореца „Команди“, просто щракнете върху него.

Подробно за операциите с множества:

Икона „принадлежи“

Принадлежи

Тази икона вмъква знак принадлежи с две запазени места. Можете също да въведете <?> in <?> в прозореца Команди.

Икона „не принадлежи“

Не принадлежи

Тази икона вмъква знак не принадлежи с две запазени места. Можете също да въведете <?> notin <?> в прозореца Команди.

Икона „съдържа“

Съдържа

Тази икона вмъква знак съдържа с две запазени места. Можете също да въведете <?> owns <?> или <?> ni <?> в прозореца Команди.

Икона „празно множество“

Празно множество

Тази икона вмъква знак празно множество. Можете също да въведете emptyset в прозореца Команди.

Икона „сечение“

Сечение

Тази икона вмъква знак сечение на множества с две запазени места. Можете също да въведете <?> intersection <?> в прозореца Команди.

Икона „обединение“

Обединение

Тази икона вмъква знак обединение на множества с две запазени места. Можете също да въведете <?> union <?> в прозореца Команди.

Икона „разлика“

Разлика

Тази икона вмъква знак разлика на множества с две запазени места. Можете също да въведете <?> setminus <?> или <?> bslash <?> в прозореца Команди.

Икона „частно множество“

Частно множество

Тази икона вмъква знак за частно множество (фактормножество) с две запазени места. Можете също да въведете <?>slash<?> в прозореца Команди.

Икона „алеф“

Алеф

Тази икона вмъква означение за мощност на множество. Можете също да въведете aleph в прозореца Команди.

Икона „подмножество“

Подмножество

Тази икона вмъква знак за подмножество с две запазени места. Можете също да въведете <?>subset<?> в прозореца Команди.

Икона „подмножество или равно“

Подмножество или равно

Тази икона вмъква знак подмножество или равно с две запазени места. Можете също да въведете <?>subseteq<?> в прозореца Команди.

Икона „надмножество“

Надмножество

Тази икона вмъква знак за надмножество с две запазени места. Можете също да въведете <?>supset<?> в прозореца Команди.

Икона „надмножество или равно“

Надмножество или равно

Тази икона вмъква знак надмножество или равно с две запазени места. Можете също да въведете <?>supseteq<?> в прозореца Команди.

Икона „не подмножество“

Не подмножество

Тази икона вмъква знак не е подмножество с две запазени места. Можете също да въведете <?>nsubset<?> в прозореца Команди.

Икона „не подмножество или равно“

Не подмножество или равно

Тази икона вмъква знак не подмножество или равно с две запазени места. Можете също да въведете <?>nsubseteq<?> в прозореца Команди.

Икона „не надмножество“

Не надмножество

Тази икона вмъква знак не е надмножество с две запазени места. Можете също да въведете <?>nsupset<?> в прозореца Команди.

Икона „не надмножество или равно на“

Не надмножество или равно

Тази икона вмъква знак не надмножество или равно с две запазени места.Можете също да въведете <?>nsupseteq<?> в прозореца Команди.

Икона „множество на естествените числа“

Множество на естествените числа

Тази икона вмъква означението за множеството на естествените числа. Можете също да въведете setn в прозореца Команди.

Икона „множество на целите числа“

Множество на целите числа

Тази икона вмъква означението за множеството на целите числа. Можете също да въведете setz в прозореца Команди.

Икона „множество на рационалните числа“

Множество на рационалните числа

Тази икона вмъква означението за множеството на рационалните числа. Можете също да въведете setq в прозореца Команди.

Икона „множество на реалните числа“

Множество на реалните числа

Тази икона вмъква означението за множеството на реалните числа. Можете също да въведете setr в прозореца Команди.

Икона „множество на комплексните числа“

Множество на комплексните числа

Тази икона вмъква означението за множеството на комплексните числа. Можете също да въведете setc в прозореца Команди.

Икона Внимание

Винаги оставяйте интервали между стойностите и командите при ръчно въвеждане в прозореца Команди. Това гарантира, че ще се разпознае правилната структура.


Моля, подкрепете ни!