Формати

В LibreOffice Math имате на разположение различни възможности за форматиране на формулите. Те са показани в долната част на панела „Елементи“. Същите формати са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Формати

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Формати от списъка в панела Елементи.


Следва списък на всички команди за форматиране, налични в LibreOffice Math. Иконите срещу командите за форматиране означават, че те са достъпни както в панела „Елементи“ (команда Изглед - Елементи), така и в контекстното меню на прозореца Команди.

Икона Бележка

Буквата "а" обозначава запазеното място във формулата, на което приписвате съответния формат. Можете да замените този знак с произволен друг.


Възможности за форматиране

Икона „горен индекс отляво“

Горен индекс отляво

Вмъква горен индекс вляво от запазеното място. Можете също да въведете <?>lsup{<?>} в прозореца Команди.

Икона „горен индекс отгоре“

Горен индекс отгоре

Вмъква горен индекс точно над запазеното място. Можете също да въведете <?>csup<?> directly в прозореца Команди.

Икона „горен индекс отдясно“

Горен индекс отдясно

Вмъква горен индекс вдясно от запазеното място. Можете също да въведете <?>^{<?>}, rsup или sup в прозореца Командиs.

Икона „вертикално разполагане (2 елемента)“

Вертикално разполагане (2 елемента)

Вмъква две запазени места едно над друго (за биномни коефициенти). Можете също да въведете binom<?><?> directly в прозореца Команди.

Икона „нов ред“

Нов ред

Вмъква нов ред в документа. Можете също да въведете newline directly в прозореца Команди.

Икона „долен индекс отляво“

Долен индекс отляво

Вмъква долен индекс вляво от запазеното място. Можете също да въведете <?>lsub{<?>} в прозореца Команди.

Икона „долен индекс отдолу“

Долен индекс отдолу

Вмъква долен индекс точно под запазеното място. Можете също да въведете <?>csub<?> directly в прозореца Команди.

Икона „долен индекс отдясно“

Долен индекс отдясно

Вмъква долен индекс вдясно от запазеното място. Можете също да въведете <?>_{<?>}, rsub или sub в прозореца Командиs.

Икона „вертикално разполагане (3 елемента)“

Вертикално разполагане (3 елемента)

Вмъква вектор-стълб с три запазени места. Можете също да въведете stack {<?>#<?>#<?>} в прозореца Команди.

Икона „малка междина“

Малка междина

Вмъква малка междина между запазеното място и следващия елемент. Можете също да въведете ` направо в прозореца „Команди“. Командата трябва да бъде поставена отляво или отдясно на символ, променлива, число или завършена команда.

Икона „подравняване отляво“

Подравняване отляво

Приписва подравняване отляво на "а" и вмъква запазено място. Можете също да въведете alignl<?> в прозореца Команди.

Икона „центрирано подравняване“

Центрирано подравняване

Приписва хоризонтално центрирано подравняване на "а" и вмъква запазено място. Можете също да въведете alignc<?> в прозореца Команди.

Икона „подравняване отдясно“

Подравняване отдясно

Приписва подравняване отдясно на "а" и вмъква запазено място. Можете също да въведете alignr<?> в прозореца Команди.

Икона „разполагане в матрица“

Разполагане в матрица

Вмъква матрица с четири запазени места. Можете също да въведете matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} в прозореца Команди. Позицията на елемента в диаграмата се задава с две координати – първата показва номера на ред, а втората – номера на колона. Можете да разширите матрицата и в двете посоки, като добавяте знаци в прозореца Команди.

Икона „междина“

Междина

Вмъква междина, или интервал, между запазеното място и следващия елемент. Можете също да въведете ~ в прозореца Команди. Командата трябва да бъде поставена отляво или отдясно на символ, променлива, число или завършена команда.

Командите за подравняване alignl, alignc и alignr са особено ефективни, ако:

Когато ползвате инструкциите за подравняване, помнете, че:

За подравняване с командата „matrix“

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Подравняване отляво

Ако ред или израз започва с текст, по подразбиране се подравнява отляво. Можете да промените това с някоя от командите align, например: stack{a+b-c*d#alignr "текст"}, при което "текст" ще се подравни отдясно. Обърнете внимание, че текстът винаги трябва да се загражда с кавички.

Стандартните центрирани формули могат да се подравнят отляво, без да се използва менюто Форматиране - Подравняване. За тази цел поставете празен знаков низ, т.е. обърнати кавички без текст между тях ("") преди частта от формулата, която искате да подравните. Например, въведете "" a+b newline "" c+d, за да получите две подравнени отляво, а не центрирани уравнения.

Икона Внимание

При въвеждане в прозореца Команди не забравяйте, че някои формати изискват интервали за правилно структуриране. Това важи особено когато въвеждате стойности (например a lsup{3}) вместо запазени места.


Щракнете върху Скоби и групиране, за да научите повече за форматирането в LibreOffice Math.

Полезна информация относно горните и долни индекси и мащабирането, която ще ви помогне да организирате документите си по-добре.

Моля, подкрепете ни!