Скоби

При изграждането на формули в LibreOffice Math имате на разположение различни видове скоби. Те са показани в долната част на панела „Елементи“. Видовете скоби са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Скобите, които не са включени в панела „Елементи“ или контекстното меню, трябва да се въвеждат ръчно в прозореца Команди.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Скоби

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Скоби от списъка в панела Елементи.


Следва списък на всички налични видове скоби. Иконите срещу имената на видове скоби означават, че те са достъпни както в панела „Елементи“ (команда Изглед - Елементи), така и в контекстното меню на прозореца Команди.

Видове скоби

Икона

Кръгли скоби

Вмъква запазено място, оградено с кръгли скоби. Можете също да въведете () в прозореца Команди.

Икона

Квадратни скоби

Вмъква запазено място, оградено с квадратни скоби. Можете също да въведете [] в прозореца Команди.

Икона

Двойни квадратни скоби

Вмъква запазено място, оградено с двойни квадратни скоби. Можете също да въведете ldbracket rdbracket в прозореца Команди.

Икона

Фигурни скоби

Вмъква запазено място, оградено с фигурни скоби. Можете също да въведете lbracerbrace в прозореца Команди.

Икона

Единични вертикални линии

Вмъква запазено място, оградено с вертикални черти. Можете също да въведете lline rline в прозореца Команди.

Икона

Двойни вертикални линии

Вмъква запазено място, оградено с двойни вертикални черти. Можете също да въведете ldline rdline в прозореца Команди.

Икона

Счупени скоби

Вмъква запазено място, оградено със счупени скоби. Можете също да въведете langle rangle в прозореца Команди.

Икона

Операторни скоби

Вмъква две запазени места, оградени с операторни скоби. Можете също да въведете langle mline rangle в прозореца Команди.

Икона

Групиращи скоби

Вмъква групиращи скоби. Можете също да въведете {} в прозореца Команди.

Икона

Кръгли скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми кръгли скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left( right) в прозореца Команди.

Икона

Квадратни скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми квадратни скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left[ right] в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона

Двойни квадратни скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми двойни квадратни скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left ldbracket right rdbracket в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „фигурни скоби (мащабируеми)“

Фигурни скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми фигурни скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left lbrace right rbrace в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „единични вертикални линии (мащабируеми)“

Единични вертикални линии (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми вертикални линии с едно запазено място. Можете също да въведете left lline right rline в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „двойни вертикални линии (мащабируеми)“

Двойни вертикални линии (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми двойни вертикални линии с едно запазено място. Можете също да въведете left ldline right rdline в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „счупени скоби (мащабируеми)“

Счупени скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми счупени скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left langle right rangle в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „операторни скоби (мащабируеми)“

Операторни скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми операторни скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left langle mline right rangle в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „фигурна скоба отгоре (мащабируема)“

Фигурна скоба отгоре (мащабируема)

Вмъква мащабируема хоризонтална фигурна скоба отгоре със запазени места. Можете също да въведете overbrace в прозореца Команди. Размерът на скобата се нагласява автоматично.

Икона „фигурна скоба отдолу (мащабируема)“

Фигурна скоба отдолу (мащабируема)

Вмъква мащабируема хоризонтална фигурна скоба отдолу със запазени места. Можете също да въведете underbrace в прозореца Команди. Размерът на скобата се нагласява автоматично.

За да вмъкнете скоби за закръгляване надолу, въведете lfloorrfloor в прозореца Команди.

За да вмъкнете скоби за закръгляване нагоре, въведете lceilrceil в прозореца Команди.

За да вмъкнете мащабируеми скоби за закръгляване надолу, въведете left lfloor right rfloor в прозореца Команди.

За да вмъкнете мащабируеми скоби за закръгляване нагоре, въведете left lceilright rceil в прозореца Команди.

Икона Съвет

Скобите се оразмеряват автоматично, когато въведете left и right пред командите за скоби, например: left(a over b right). Можете да задавате размера и разредката на скобите и като изберете Форматиране - Разредка - Категории - Скоби и зададете желаните проценти. Отметнете полето Мащабиране на всички скоби, за да приложите промените върху всички скоби във формулата.


Можете да използвате и единични скоби. За тази цел въведете обратно наклонена черта \ пред командата. Например, когато напишете \[, лявата квадратна скоба остава без съответствие. Това е полезно за изписване на обърнати скоби и интервали от стойности. Обърнете внимание, че само немащабируемите скоби могат да се ползват поотделно. За да промените размера им, използвайте командата size.

Примери за единични скоби

За немащабирани скоби:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

За мащабирани скоби използвайте none като име на скоба

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Икона Бележка

Запазената дума phantom гарантира, че последната скоба ще е с правилен размер.


Икона Внимание

Винаги оставяйте интервали между елементите, когато въвеждате пряко в прозореца Команди. Това гарантира, че ще бъде разпозната правилната структура.


Следната полезна информация относно горните и долните индекси и мащабиранетоще ви помогне да структурирате формулите правилно. За повече информация относно скобите вижте Скоби и групиране.

Моля, подкрепете ни!