Скоби

При изграждането на формули в LibreOffice Math имате на разположение различни видове скоби. Те са показани в долната част на панела „Елементи“. Видовете скоби са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Скобите, които не са включени в панела „Елементи“ или контекстното меню, трябва да се въвеждат ръчно в прозореца Команди.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Скоби

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Скоби от списъка в панела Елементи.


Следва списък на всички налични видове скоби. Иконите срещу имената на видове скоби означават, че те са достъпни както в панела „Елементи“ (команда Изглед - Елементи), така и в контекстното меню на прозореца Команди.

Видове скоби

Икона

Кръгли скоби

Вмъква запазено място, оградено с кръгли скоби. Можете също да въведете (<?>) в прозореца Команди.

Икона

Квадратни скоби

Вмъква запазено място, оградено с квадратни скоби. Можете също да въведете [<?>] в прозореца Команди.

Икона

Двойни квадратни скоби

Вмъква запазено място, оградено с двойни квадратни скоби. Можете също да въведете ldbracket <?> rdbracket в прозореца Команди.

Икона

Фигурни скоби

Вмъква запазено място, оградено с фигурни скоби. Можете също да въведете lbrace<?>rbrace в прозореца Команди.

Икона

Единични вертикални линии

Вмъква запазено място, оградено с вертикални черти. Можете също да въведете lline <?> rline в прозореца Команди.

Икона

Двойни вертикални линии

Вмъква запазено място, оградено с двойни вертикални черти. Можете също да въведете ldline <?> rdline в прозореца Команди.

Икона

Счупени скоби

Вмъква запазено място, оградено със счупени скоби. Можете също да въведете langle <?> rangle в прозореца Команди.

Икона

Операторни скоби

Вмъква две запазени места, оградени с операторни скоби. Можете също да въведете langle <?> mline <?> rangle в прозореца Команди.

Икона

Групиращи скоби

Вмъква групиращи скоби. Можете също да въведете {<?>} в прозореца Команди.

Икона

Кръгли скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми кръгли скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left(<?> right) в прозореца Команди.

Икона

Квадратни скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми квадратни скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left[<?> right] в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона

Двойни квадратни скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми двойни квадратни скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left ldbracket <?> right rdbracket в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „фигурни скоби (мащабируеми)“

Фигурни скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми фигурни скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left lbrace <?> right rbrace в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „единични вертикални линии (мащабируеми)“

Единични вертикални линии (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми вертикални линии с едно запазено място. Можете също да въведете left lline <?> right rline в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „двойни вертикални линии (мащабируеми)“

Двойни вертикални линии (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми двойни вертикални линии с едно запазено място. Можете също да въведете left ldline <?> right rdline в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „счупени скоби (мащабируеми)“

Счупени скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми счупени скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left langle <?> right rangle в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „операторни скоби (мащабируеми)“

Операторни скоби (мащабируеми)

Вмъква мащабируеми операторни скоби с едно запазено място. Можете също да въведете left langle <?> mline <?> right rangle в прозореца Команди. Размерът на скобите се нагласява автоматично.

Икона „фигурна скоба отгоре (мащабируема)“

Фигурна скоба отгоре (мащабируема)

Вмъква мащабируема хоризонтална фигурна скоба отгоре със запазени места. Можете също да въведете <?> overbrace <?> в прозореца Команди. Размерът на скобата се нагласява автоматично.

Икона „фигурна скоба отдолу (мащабируема)“

Фигурна скоба отдолу (мащабируема)

Вмъква мащабируема хоризонтална фигурна скоба отдолу със запазени места. Можете също да въведете <?> underbrace <?> в прозореца Команди. Размерът на скобата се нагласява автоматично.

За да вмъкнете скоби за закръгляване надолу, въведете lfloor<?>rfloor в прозореца Команди.

За да вмъкнете скоби за закръгляване нагоре, въведете lceil<?>rceil в прозореца Команди.

За да вмъкнете мащабируеми скоби за закръгляване надолу, въведете left lfloor<?> right rfloor в прозореца Команди.

За да вмъкнете мащабируеми скоби за закръгляване нагоре, въведете left lceil<?>right rceil в прозореца Команди.

Икона Съвет

Скобите се оразмеряват автоматично, когато въведете left и right пред командите за скоби, например: left(a over b right). Можете да задавате размера и разредката на скобите и като изберете Форматиране - Разредка - Категории - Скоби и зададете желаните проценти. Отметнете полето Мащабиране на всички скоби, за да приложите промените върху всички скоби във формулата.


Можете да използвате и единични скоби. За тази цел въведете обратно наклонена черта \ пред командата. Например, когато напишете \[, лявата квадратна скоба остава без съответствие. Това е полезно за изписване на обърнати скоби и интервали от стойности. Обърнете внимание, че само немащабируемите скоби могат да се ползват поотделно. За да промените размера им, използвайте командата size.

Примери за единични скоби

За немащабирани скоби:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

За мащабирани скоби използвайте none като име на скоба.

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Икона Бележка

Запазената дума phantom гарантира, че последната скоба ще е с правилен размер.


Икона Внимание

Винаги оставяйте интервали между елементите, когато въвеждате пряко в прозореца Команди. Това гарантира, че ще бъде разпозната правилната структура.


Следната полезна информация относно горните и долните индекси и мащабиранетоще ви помогне да структурирате формулите правилно. За повече информация относно скобите вижте Скоби и групиране.

Моля, подкрепете ни!