Елементи

Това е списък с операции, функции, символи и средства за форматиране, които можете да вмъквате във формулата.

Няколко примера показват обхвата на операциите.

Прозорецът за избор е разделен на две части. Щракването върху символ от горната част показва подчинените му символи в долната.

Същите функции са достъпни и чрез подменютата на контекстното меню на прозореца Команди.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Елементи


Едноместни/двуместни операции

За изграждане на вашите формули в LibreOffice Math разполагате със символи за различни едноместни и двуместни операции. Едноместни са операциите, влияещи върху едно запазено място. Двуместните операции свързват по две запазени места. Отделните операции се показват в долната част на панела „Елементи“. Контекстното меню на прозореца Команди също съдържа списък на тези и на още допълнителни операции. Ако ви е нужна операция, чийто символ отсъства в панела „Елементи“, използвайте контекстното меню или направо я напишете в прозореца Команди.

Релации

При структурирането на формулите в LibreOffice Math можете да избирате измежду различни означения за релации. Те се показват в долната част на панела „Елементи“. Същите релации са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Всички релации, отсъстващи в панела „Елементи“ и контекстното меню, могат да бъдат въвеждани ръчно в прозореца „Команди“.

Операции с множества

В LibreOffice Math можете да включвате във формулите си различни означения, свързани с множества. Отделните операции са показани в долната част на панела „Елементи“. Същите са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Означенията, отсъстващи в панела „Елементи“, трябва да се въвеждат директно в прозореца „Команди“. Можете да вмъквате директно и други части от формула, независимо дали има символи за тях.

Функции

Изберете функция в долната част на панела „Елементи“. Тези функции са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Функциите, отсъстващи в панела „Елементи“, трябва да се изписват ръчно в прозореца „Команди“.

Оператори

В LibreOffice Math имате на разположение широк набор от оператори. Те са достъпни в долната част на панела „Елементи“. Операторите са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Всички оператори, отсъстващи в панела „Елементи“ и контекстното меню, трябва да бъдат въвеждани ръчно в прозореца Команди.

Атрибути

При изграждане на формули в LibreOffice Math можете да задавате различни атрибути. Някои от тях са показани в долната част на панела „Елементи“. Те са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Атрибутите, отсъстващи в панела „Елементи“ и в контекстното меню, трябва да се въвеждат ръчно в прозореца Команди.

Скоби

При изграждането на формули в LibreOffice Math имате на разположение различни видове скоби. Те са показани в долната част на панела „Елементи“. Видовете скоби са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Скобите, които не са включени в панела „Елементи“ или контекстното меню, трябва да се въвеждат ръчно в прозореца Команди.

Формати

В LibreOffice Math имате на разположение различни възможности за форматиране на формулите. Те са показани в долната част на панела „Елементи“. Същите формати са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди.

Други символи

Показва различни математически символи.

Примери за работа с LibreOffice Math

Следва списък на примерните формули за LibreOffice Math.

Справочни таблици за формули

Този справочен раздел съдържа всички операции, функции, символи и средства за форматиране, налични в LibreOffice Math. Много от показаните команди могат да бъдат вмъквани с иконите в прозореца Елементи или контекстното меню на прозореца Команди.

Моля, подкрепете ни!