Обновяване

Тази команда обновява формулата в документния прозорец.

Промените в прозореца Команди се отразяват автоматично, ако е активен режимът Автообновяване.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Обновяване

Клавиш F9

В лентата с инструменти щракнете върху

Икона за обновяване

Обновяване


Моля, подкрепете ни!