Показване - всичко

Показва цялата формула с максималния възможен размер, при който се побират всички елементи. Формулата се увеличава или умалява така, че всичките ѝ елементи да се покажат в работната област. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието. Няколко подбрани възможности за мащабиране са достъпни чрез контекстното меню. Контекстното меню на работната област също съдържа команди за мащабиране. Командите и иконите за управление на мащаба са налице само в документи на Math, не и за вградени обекти на Math.

За достъп до тази команда...

Изберете Изглед - Показване - всичко

В лентата с инструменти щракнете върху

Икона за показване на всичко

Показване - всичко


Моля, подкрепете ни!