Следващ маркер

Премества курсора до следващия маркер (надясно).

Икона Бележка

"Маркерите" представляват запазени места. Те са означени с <?> в прозореца Команди.


За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Следващ маркер

Клавиш F4


Моля, подкрепете ни!