За достъп до тази функция…

Изберете Редактиране - Следващ маркер

Клавиш F4

Изберете Редактиране - Предишен маркер

Shift+F4

Изберете Редакция - Следваща грешка

Клавиш F3

Изберете Редакция - Предишна грешка

Shift+F3

В лентата с инструменти щракнете върху

Икона за мащаб 100%

Мащаб 100%

Изберете Изглед - Увеличаване

В лентата с инструменти щракнете върху

Икона за увеличаване

Увеличаване

Изберете Изглед - Умаляване

В лентата с инструменти щракнете върху

Икона за умаляване

Умаляване

Изберете Изглед - Показване - всичко

В лентата с инструменти щракнете върху

Икона за показване на всичко

Показване - всичко

Изберете Изглед - Обновяване

Клавиш F9

В лентата с инструменти щракнете върху

Икона за обновяване

Обновяване

Изберете Изглед - Автообновяване на дисплея

Изберете Изглед - Елементи

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Едноместни/двуместни операции

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Едноместни/двуместни операции от списъка в панела Елементи.

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Релации

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Релации от списъка в панела Елементи.

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Операции

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Операции от списъка в панела Елементи.

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Функции

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Функции от списъка в панела Елементи.

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Скоби

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Скоби от списъка в панела Елементи.

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Атрибути

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Атрибути от списъка в панела Елементи.

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Формати

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Формати от списъка в панела Елементи.

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Операции с множества

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Операции с множества от списъка в панела Елементи.

Изберете Форматиране - Шрифтове

Изберете Форматиране - Шрифтове - Промяна

Изберете Форматиране - Размер на шрифта

Изберете Форматиране - Разредка

Изберете Форматиране - Подравняване.

Изберете Форматиране - Режим Текст

Изберете Инструменти - Символи

В лентата с инструменти щракнете върху

Икона за символи

Символи

Изберете Инструменти - Символи - Редактиране

Изберете Инструменти - Импортиране на формула

Изберете Инструменти - Импортиране на MathML от клипборда

Изберете Инструменти - Конфигуриране

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Други

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Други от списъка в панела Елементи.

Икона на курсора за формули

Курсор за формули

Моля, подкрепете ни!