Текстово поле и фигура

Отваря подменю за редактиране свойствата на избраното текстово поле или фигура.

Позиция и размер

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

Атрибути на текста

Задава свойствата на оформлението и закотвянето на текст в избран графичен или текстов обект.

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Моля, подкрепете ни!