Кадър

Това меню съдържа команди за управление на кадрите и навигация.

Нов кадър

Вмъква кадър след текущо избрания.

Дублиране на кадър

Създава копие на текущо избрания кадър.

Вмъкване на кадър от файл

Можете да вмъквате кадри от друга презентация в текущата, както и да копирате и поставяте кадри между презентации.

Оформление

Отваря подменю с оформления на кадър.

Изтриване на кадър

Изтрива избрания кадър или кадри.

Записване на фоново изображение

Ако кадърът има фоново изображение, тази команда позволява на потребителя да запише съответния файл с фоново изображение.

Задаване на фоново изображение

Отваря търсачка за файлове, с която да изберете файл с изображение за фона на текущия кадър.

Свойства на кадър

Задава ориентацията на кадъра, белите полета по края му, фона и други настройки на оформлението.

Смяна на кадъра образец

Показва диалоговия прозорец Налични кадри образци, в който можете да изберете схема за оформление на текущия кадър. Обектите от готовия дизайн на кадър се вмъкват зад обектите в текущия кадър.

Нов образец

Създава нов кадър образец. Тази функция е достъпна само в изглед „Образец“.

tip

За да влезете в изгледа „Образец“, изберете Изглед - Кадър образец. За да излезете от изгледа „Образец“, изберете Изглед - Обикновен.


Изтриване на образец

Изтрива текущо избрания кадър образец. Тази функция е достъпна само в изглед „Образец“.

Фон от образеца

Тази команда позволява показване и скриване на фоновото изображение, зададено в кадъра образец.

Обекти от образеца

Тази команда позволява показване и скриване на обектите, зададени в кадъра образец.

Елементи на образеца

Показва диалогов прозорец, в който могат да се разрешават и забраняват следните елементи от кадъра образец:

Показване на кадър

Ако кадърът е скрит, тази команда го прави отново видим.

Скриване на кадър

Ако кадърът е видим, тази команда го скрива.

Преименуване на кадър

Отваря диалогов прозорец, в който може да бъде зададено име за текущия кадър.

Към последния редактиран кадър

Преминава към последния редактиран кадър в документа.

Преместване

Показва списък с операции за преместване, които могат да бъдат приложени върху текущия кадър:

Навигация

Показва списък от функции за навигация между кадрите:

Обобщаващ кадър

Създава нов кадър, който съдържа неподреден списък от заглавията на кадрите след избрания кадър. Обобщаващият кадър се вмъква след последния кадър.

Разширяване на кадъра

Създава нов кадър за всяка подточка от най-горно ниво (следващото ниво след заглавията на кадри) в избрания кадър. Текстът от плана става заглавие на новия кадър. Подточките под най-горното ниво преминават с едно ниво нагоре в новия кадър.

Преход между кадри

Определя специалния ефект, който се показва при преминаване към кадър по време на прожекция.

Моля, подкрепете ни!