Кадър

Това меню съдържа команди за управление на кадрите и навигация.

Нов кадър

Вмъква кадър след текущо избрания.

Свойства

Задава ориентацията на кадъра, белите полета по края му, фона и други настройки на оформлението.

Моля, подкрепете ни!