Форматиране

С командите от това меню можете да форматирате оформлението и съдържанието на документа.

Текст

Отваря подменю с команди за форматиране на текст.

Разредка

Отваря подменю с команди за разредката на текста.

Подравняване на текст

Отваря подменю, с което можете да подравнявате текст и обекти.

Списъци

Отваря подменю, с което можете да променяте форматирането на абзаци от списъци.

Изчистване на прякото форматиране

Премахва прякото форматиране от селекцията.

Стилове

Показва команди за редактиране, обновяване, създаване и управление на стилове.

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпите и подравняването.

Водачи и номерация

Добавя номерация или водещи символи към текущия абзац или към избрани абзаци и ви позволява да редактирате формата на номерацията или водещите символи.

Таблица

Показва команди за форматиране, редактиране и изтриване на таблица и елементите ѝ.

Изображение

Показва команди за подрязване, редактиране и управление на изображения.

Текстово поле и фигура

Отваря подменю за редактиране свойствата на избраното текстово поле или фигура.

Сянка

Тук можете да добавите сянка към избрания графичен обект и да зададете свойствата й.

Интерактивност

Определя как се държи избраният обект, когато щракнете върху него по време на прожекция.

Име

Задава име на избрания обект, така че да можете бързо да го намирате в навигатора.

Описание

Присвоява текстова алтернатива и описание на избрания обект. Тези текстове са налични като алтернативни етикети в документа за използване от инструментите за достъпност. Те са налични и като етикети за изображения, когато експортирате документа.

Разпределяне на селекцията

Разпределя три или повече обекта равномерно по хоризонтална или вертикална ос. Освен това можете да разпределите равномерно разстоянията между обектите.

Въртене

Завърта избрания обект.

Огледално обръщане

Обръща огледално избрания обект по хоризонтала или вертикала.

Преобразуване

Настройки за преобразуване на избрания обект.

Подравняване на обекти

Подравнява избраните обекти един спрямо друг.

Подреждане

Променя мястото на избран обект в реда за изобразяване.

Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да бъдат местени и форматирани като един обект.

Моля, подкрепете ни!