Форматиране

С командите от това меню можете да форматирате оформлението и съдържанието на документа.

Текст

Отваря подменю с команди за форматиране на текст.

Изчистване на прякото форматиране

Премахва от селекцията прякото форматиране и форматирането чрез знакови стилове.

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпите и подравняването.

Водачи и номерация

Добавя номерация или водачи в текущия абзац и ви позволява да редактирате форматирането на номерацията или водачите.

Позиция и размер

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Текст

Задава свойствата на оформлението и закотвянето на текст в избран графичен или текстов обект.

Дизайн на кадър

Показва диалоговия прозорец Налични кадри образци, в който можете да изберете схема за оформление на текущия кадър. Обектите от готовия дизайн на кадър се вмъкват зад обектите в текущия кадър.

Оформление на кадър

Отваря подменю с оформления на кадър.

Интерактивност

Определя как се държи избраният обект, когато щракнете върху него по време на прожекция.

Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да бъдат местени и форматирани като един обект.

Моля, подкрепете ни!