Форматиране

С командите от това меню можете да форматирате оформлението и съдържанието на документа.

Текст

Отваря подменю с команди за форматиране на текст.

Разредка

Отваря подменю с команди за разредката на текста.

Подравняване

Отваря подменю, с което можете да подравнявате текст и обекти.

Списъци

Отваря подменю, с което можете да променяте структурата на номерирани абзаци и абзаци с водещи знаци.

Изчистване на прякото форматиране

Премахва прякото форматиране от селекцията.

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпите и подравняването.

Водачи и номерация

Добавя номерация или водачи в текущия абзац и ви позволява да редактирате форматирането на номерацията или водачите.

Обект и фигура

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

Линия

Задава настройки за формата на избраната линия.

Област

Задава свойствата за запълване на избрания графичен обект.

Текст

Задава свойствата на оформлението и закотвянето на текст в избран графичен или текстов обект.

Интерактивност

Определя как се държи избраният обект, когато щракнете върху него по време на прожекция.

Име

Задава име на избрания обект, така че да можете бързо да го намирате в навигатора.

Описание

Приписва име и описание на избрания обект. Те са достъпни за инструментите за достъпност и се преобразуват в алтернативни етикети при експортиране на документа.

Дизайн на кадър

Показва диалоговия прозорец Налични кадри образци, в който можете да изберете схема за оформление на текущия кадър. Обектите от готовия дизайн на кадър се вмъкват зад обектите в текущия кадър.

Оформление на кадър

Отваря подменю с оформления на кадър.

Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да бъдат местени и форматирани като един обект.

Моля, подкрепете ни!