Редактиране

Менюто съдържа команди за редактиране съдържанието на текущия документ.

Отмяна

Отменя последната команда или последния въведен текст. За да изберете командите, които желаете да отмените, щракнете върху стрелката до иконата Отмяна в лентата Стандартни.

Възстановяване

Анулира действието на последната команда Отмяна. За да изберете стъпката на Отмяна, която искате да анулирате, щракнете върху стрелката до иконата Възстановяване в лентата Стандартни.

Повтаряне

Повтаря последната команда. Тази команда е достъпна в Writer и Calc.

Изрязване

Премахва избраното и го копира в клипборда.

Копиране

Копира избраното в клипборда.

Поставяне

Вмъква съдържанието на клипборда в позицията на курсора, заменяйки избраните текст и обекти, ако има такива.

Меню „Специално поставяне“

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Търсене

Превключва видимостта на лентата Търсене за търсене на текст или навигация по елементи в документа.

Избиране на всичко

Избира цялото съдържание на текущия файл, рамка или текстов обект.

Търсене и замяна

Търси или заменя текстове или формати в текущия документ.

Дублиране

Създава едно или повече копия на избрания обект.

Възли

Включва и изключва режима Редактиране по възли.

Точки за съединяване

Включва и изключва режима Редактиране на точки за съединяване.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да редактирате хипервръзки.

Полета

Позволява редактиране на свойствата на вмъкнато поле.

Изтриване на кадър

Изтрива текущия кадър или страница.

Връзки

Можете да промените или прекъснете всяка от връзките към външни файлове в текущия документ. Можете също да обновите съдържанието на текущия файл към най-скоро записаната версия на свързания външен файл. Тази команда не важи за хипервръзките и не е достъпна, ако текущият документ не съдържа връзки към други файлове.

Обект

Позволява редактирането на избран OLE обект, който е бил вмъкнат с подменюто Вмъкване - OLE обект.

Моля, подкрепете ни!