Лента Изображение

Използвайте лентата Изображение, за да зададете цвят, контраст и яркост на избрания графичен обект или обекти.

Филтър за изображения

Тази икона от лентата Изображение отваря лентата Филтър за изображения, чрез която можете да прилагате различни филтри върху избраното изображение.

Икона за филтър

Филтър

Режим на графиката

Изброява атрибутите за изобразяване на избрания графичен обект. Свързаните или вградени графични обекти в текущия файл не могат да се променят, но можете да променяте изгледа им.

Стилове на клетка

Режим на графиката

Цвят

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Прозрачност

Задава прозрачността на графичния обект. Допустими са стойности от 0% (непрозрачен) до +100% (прозрачен).

Икона

Прозрачност

Подрязване

Позволява ви да изрежете краищата на вмъкната картина. Подрязването е само на екрана, самата вмъкната картина не се променя. За да е достъпно подрязването, трябва да е избрана картина.

В Impress и Draw не се показва диалогов прозорец, когато щракнете върху иконата – вместо това виждате осем манипулатора за подрязване. Отворете контекстното меню на избрана картина и изберете Подрязване на изображение, ако желаете да използвате диалоговия прозорец за подрязване.

Плъзнете някой от осемте манипулатора, за да подрежете изображението.

Икона

Подрязване

Моля, подкрепете ни!