Лента План

В изгледа План лентата План съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Щракнете върху стрелката до някоя икона, за да отворите лента с допълнителни команди.

Понижаване

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, или избраните абзаци от списък, с едно ниво надолу в списъка.

Икона за понижаване

Повишаване

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, или избраните абзаци от списък, с едно ниво нагоре в списъка.

Икона за повишаване

Премества избраните абзаци или абзаца, в който се намира курсорът, след следващия абзац.

Икона за преместване надолу

Премества избраните абзаци или абзаца, в който се намира курсорът, преди предишния абзац.

Икона за преместване нагоре

Показване на форматирането

Показва или скрива знаковото форматиране на заглавията в кадрите. За да промените знаковия формат на заглавие, отворете прозореца Стилове, щракнете с десния бутон върху стил и изберете Промяна.

Икона за показване на форматирането

Показване на форматирането

Черно и бяло

Показва кадрите само в черно и бяло.

Икона за черно и бяло

Черно и бяло

Показване само на първото ниво

Скрива всички заглавия в кадрите от текущата прожекция освен заглавията на самите кадри. Скритите заглавия се обозначават с черни линии пред заглавието на кадъра. За да покажете заглавията, щракнете върху иконата Показване на всички нива.

Икона за показване само на първото ниво

Показване само на първото ниво

Показване на всички нива

Показва скритите заглавия в кадрите от текущата прожекция. За да скриете всички заглавия в прожекцията, освен тези на самите кадри, щракнете върху иконата Показване само на първо ниво.

Икона за показване на всички нива

Показване на всички нива

Скриване на подточките

Скрива подзаглавията на избрано заглавие. Скритите подзаглавия са обозначени с черна линия пред заглавието. За да покажете заглавията от по-ниски нива, щракнете върху иконата Показване на подточките.

Икона за скриване на подточките

Скриване на подточките

Показване на подточките

Показва скритите подзаглавия на избрано заглавие. За да скриете подзаглавията на избрано заглавие, щракнете върху иконата Скриване на подточките.

Икона за показване на подточките

Показване на подточките

Моля, подкрепете ни!