Лента План

В изгледа План лентата План съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Щракнете върху стрелката до някоя икона, за да отворите лента с допълнителни команди.

Мащаб

Увеличава или умалява екранното изображение на текущия документ. Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата Мащаб.

Икона

Мащаб (LibreOffice Impress в изгледите План и Кадър)

Първо ниво

Скрива всички заглавия в кадрите от текущата прожекция освен заглавията на самите кадри. Скритите заглавия се обозначават с черни линии пред заглавието на кадъра. За да покажете заглавията щракнете върху иконата Всички нива.

Икона за първо ниво

Първо ниво

Всички нива

Показва скритите заглавия в кадрите от текущата прожекция. За да скриете всички заглавия в прожекцията, освен тези на самите кадри, щракнете върху иконата Първо ниво.

Икона за всички нива

Всички нива

Скриване на подточките

Скрива подзаглавията на избрано заглавие. Скритите подзаглавия са обозначени с черна линия пред заглавието. За да покажете заглавията от по-ниски нива, щракнете върху иконата Показване на подточките.

Икона за скриване на подточките

Скриване на подточките

Показване на подточките

Показва скритите подзаглавия на избрано заглавие. За да скриете подзаглавията на избрано заглавие, щракнете върху иконата Скриване на подточките.

Икона за показване на подточките

Показване на подточките

Форматиране - вкл./изкл.

Показва или скрива знаковото форматиране на заглавията в кадрите. За да промените знаковия формат на заглавие, отворете прозореца Стилове, щракнете с десния бутон върху стил и изберете Промяна.

Икона

Форматиране - вкл./изкл.

Черно и бяло

Показва кадрите само в черно и бяло.

Икона

Черно и бяло

Прожекция

Стартира прожекция.

Икона „Прожекция“

Прожекция

Моля, подкрепете ни!