Скали

Вертикалната и хоризонталната скала вляво и над работната площ улесняват оформянето на кадри в LibreOffice Impress. Белите участъци от скалите съответстват на областта на кадъра.

Икона Съвет

Когато изберете обект, размерът му се показва на скалите с двойни сиви линии. За да промените прецизно размера, плъзнете някоя от тези линии на нова позиция върху скалата.


Когато изберете текстов обект от кадъра, неговите отстъпи и табулации се показват върху хоризонталната скала. За да ги промените, плъзнете маркер за отстъп или табулация до желаното място върху скалата.

За да улесните подравняването на обекти в кадъра, можете да добавите помощна линия от някоя от скалите. За тази цел плъзнете ръба на скалата към кадъра.

За да покажете или скриете скалите, изберете Изглед - Скали.

За да укажете мерната единица за дадена скала, щракнете върху нея с десния бутон и изберете нова единица от списъка.

За да преместите началото (нулата) на скалите, плъзнете пресечната им точка от горния ляв ъгъл към работната площ. Ще се появят две помощни линии, вертикална и хоризонтална. Продължете плъзгането и наместете линиите там, където искате да започват скалите, после отпуснете бутона на мишката. За да възстановите оригиналното положение на началото, щракнете двукратно върху пресечната точка на скалите.

За да променяте белите полета на кадъра, плъзгайте границите на белите участъци в скалите.

Моля, подкрепете ни!