Лента на състоянието

Лентата на състоянието показва информация за документа, включително текущо избрания обект. Двукратното щракване върху някои нейни елементи отваря съответни диалогови прозорци.

Текущ размер

Показва позицията на курсора по X и Y и размера на избрания обект.

Мащаб

Задава коефициента на мащабиране за изобразяването на текущата страница.

Промяна в документа

Ако в документа има промени, които още не са били записани, в лентата Състояние се показва „*“. Това важи и за нови, още незаписани документи.

Текущ кадър/ниво

Показва номера на текущия кадър, последван от общия брой на кадрите.

Текущ стил за страници

Показва текущия стил за страници. Щракнете двукратно, за да редактирате стила, щракнете с десния бутон, за да изберете друг стил.

Моля, подкрепете ни!