Лента за изгледа „Кадри“

Лентата Изглед „Кадри“ се отваря с изгледа „Сортиране на кадри“.

Репетиране на темпото

Започва прожекция с таймер в долния ляв ъгъл.

Икона за репетиране на темпото

Репетиране на темпото

Показване/скриване на кадър

Скрива избрания кадър така че да не се показва по време на прожекцията.

Икона за скриване на кадър

Показване/скриване на кадър

Кадъра на ред

Въведете броя на кадрите, които да се показват на всеки ред в изгледа за сортиране на кадри.

Моля, подкрепете ни!