Лента Форматиране на текст

За да се покаже лентата Форматиране на текст, поставете курсора в текстов обект.

Име на шрифт

Позволява Ви да изберете име на шрифт от списъка или да го въведете директно.

Можете да въведете няколко шрифта, разделени с точка и запетая. LibreOffice се опитва да използва всеки от шрифтовете в реда на изброяване, в случай че предходните не са достъпни.

Икона

Име на шрифт

Размер на шрифта

Позволява ви да изберете размер на шрифта от списък или да го въведете директно.

Получер

Прави избрания текст получер. Ако курсорът е в дума, цялата дума става получерна. Ако избраното или думата вече е получерна, форматът се премахва.

Икона за получер

Получер

Курсив

Прави избрания текст курсивен. Ако курсорът е в дума, цялата дума става курсивна. Ако избраното или думата вече е курсивна, форматът се премахва.

Икона за курсив

Курсив

Подчертаване

Подчертава или премахва подчертаването от избрания текст.

Икона за подчертаване

Подчертан

Цвят на шрифта

Щракнете, за да приложите текущия цвят на шрифта върху избраните знаци. Можете също да щракнете тук и да плъзнете курсора през текст, за да смените цвета му. Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата с инструменти Цвят на шрифта.

Икона за цвят на шрифта

Цвят на шрифта

Отляво

Подравнява избрания абзац или абзаци по лявото поле на контейнера.

Икона за подравняване отляво

Подравняване отляво

Центрирано

Центрира избрания абзац или абзаци спрямо ширината на обхващащия ги контейнер.

Икона „Центрирано“

Отдясно

Подравнява избрания абзац или абзаци по дясното поле на контейнера.

Икона за подравняване отдясно

Подравняване отдясно

Двустранно

Подравнява избрания абзац или абзаци едновременно спрямо лявото и дясното поле на контейнера. Ако искате, можете да зададете настройка за подравняване и за последния ред от абзаца, като изберете Форматиране - Абзац - Подравняване.

Икона за двустранно подравняване

Двустранно

Увеличаване на разредката

Щракнете върху иконата Увеличаване на разредката, за да увеличите разстоянието над избрания абзац.

Икона

Увеличаване на разредката

Намаляване на разредката

Щракнете върху иконата Намаляване на разредката, за да намалите разстоянието над избрания абзац.

Икона

Намаляване на разредката

Неподреден списък

Добавя точки – водачи пред избраните абзаци или ги премахва от абзаци, които вече ги имат.

Икона за неподреден списък

Превключване на неподреден списък

Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

Икона за знак

Знак

Абзац

Променя формата на текущия абзац, например отстъпи и подравняване.

Икона за абзац

Абзац

Поддръжка за азиатски езици

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езици и локали - Общи.

Посока на текста от ляво надясно

Определя хоризонталната посока на текста.

Икона за посока на текста от ляво надясно

Посока на текста от ляво надясно

Посока на текста от горе надолу

Определя вертикалната посока на текста.

Икона за посока на текста от горе надолу

Посока на текста от горе надолу

Уголемяване на шрифта

Увеличава размера на шрифта на избрания текст.

Смаляване на шрифта

Намалява размера на шрифта на избрания текст.

Моля, подкрепете ни!