Лента Линия и запълване

Лентата за линии и запълване съдържа команди и настройки, които можете да прилагате в текущия изглед.

note

Ако без избран обект в работната площ зададете атрибути на фигура като дебелина, цвят или стил на линията, тип или стил на запълване на областта, в лентата „Линия и запълване“, настройките за линия и запълване ще се прилагат върху новите фигури като пряко форматиране, замествайки атрибутите от „Подразбиран стил за рисунки“. За да върнете атрибутите в лентата „Линия и запълване“ към тези от „Подразбиран стил за рисунки“, премахнете избора от всички обекти в работната площ и щракнете двукратно върху елемента „Подразбиран стил за рисунки“ в панела „Стилове“ на страничната лента. Следващият обект, който нарисувате, ще бъде с „Подразбиран стил за рисунки“.


Позиция и размер

Оразмерява, мести, върти или накланя избрания обект.

Икона за позиция и размер

Позиция и размер

Подравняване на обекти

Подравнява избраните обекти един спрямо друг.

Изнасяне отпред

Премества избрания обект най-отпред в реда на изобразяване, така че да бъде пред останалите обекти.

Икона за изнасяне отпред

Изнасяне отпред

Преместване напред

Премества избрания обект с едно ниво напред, така че да бъде по-близо до предния план.

Икона за преместване напред

Преместване напред

Преместване назад

Премества избрания обект с едно ниво назад, така че да бъде по-близо до фона.

Икона за преместване назад

Преместване назад

Изпращане отзад

Премества избрания обект най-отзад в реда на изобразяване, така че да бъде зад останалите обекти.

Икона за изнасяне отзад

Изнасяне отзад

Пред обекта

Променя реда на изобразяване, премествайки избрания обект пред посочен от вас обект. Позицията на избрания обект на екрана не се променя.

Зад обекта

Променя реда на изобразяване, премествайки избрания обект пред посочен от вас обект. Позицията на избрания обект на екрана не се променя.

Стил на линия

Изберете вида линия, който желаете да използвате.

Икона за стил на линия

Стил за линии

Дебелина на линия

Изберете дебелина за линията. Можете да добавите мерна единица. Нулева дебелина на линия означава максимално тънка линия с дебелина един пиксел на изходното устройство.

Икона за дебелина на линия

Дебелина на линия

Цвят на линия

Изберете цвят за линията.

Икона за цвят на линия

Цвят на линия

Стил/запълване на област

Изберете вида на запълването, което желаете да приложите върху избрания графичен обект.

Икона за стил/запълване на област

Стил/запълване на област

Сянка

Добавя сянка към избрания обект. Ако обектът вече има сянка, тя се премахва. Ако щракнете върху тази икона без да е избран обект, сянката се добавя към следващия начертан от вас обект.

Икона за добавяне на сянка

Сянка

Стил на стрелка

Отваря лентата с инструменти Краища на линия. Използвайте показаните символи, за да зададете вида на краищата на избраната линия.

Икона за краища на линии

Стил на стрелка

Вертикално огледално обръщане

Обръща избрания обект или обекти вертикално с долната част нагоре.

Хоризонтално огледално обръщане

Обръща избрания обект или обекти хоризонтално с дясната част наляво.

Преобразувания

Променя формата, ориентацията или запълването на избраните обекти.

Указва дали да е показан или скрит прозорецът Стилове, в който можете да прилагате и организирате стилове.

Икона за стилове

Стилове

Показване на мрежата

Включва или изключва помощната мрежа.

Прилепване към мрежата

Определя дали рамките, графичните обекти и контролите да се преместват само между точките от мрежата. За да промените състоянието на мрежата за прилепване само за текущото действие, плъзнете обект със задържан клавиш .

Помощни линии при местене

Включва или изключва показването на помощни линии по време на преместване на обект.

Моля, подкрепете ни!