Ленти с инструменти

Този обзорен раздел описва подразбираната конфигурация на лентите с инструменти в LibreOffice.

Лента Стандартни

Лентата Стандартни е достъпна във всяко от приложенията на LibreOffice.

Презентация

Общи команди за кадри.

Лента Рисунка

Лентата Рисунка съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Натиснете стрелката до бутон, който има такава, за да отворите лента с допълнителни команди.

Лента „Търсене“

Лентата с инструменти Търсене може да се използва за бързо претърсване на съдържанието на документи на LibreOffice.

Лента План

В изгледа План лентата План съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Щракнете върху стрелката до някоя икона, за да отворите лента с допълнителни команди.

Лента Сортиране на кадри

В изгледа Сортиране на кадри можете да използвате лентата Сортиране на кадри.

Лента Линия и запълване

Лентата за линии и запълване съдържа команди и настройки, които можете да прилагате в текущия изглед.

Лента за изгледа „Кадри“

Лентата Изглед „Кадри“ се отваря с изгледа „Сортиране на кадри“.

Лента Таблица

Лентата Таблица съдържа функциите, от които имате нужда при работа с таблици. Тя се появява, когато преместите курсора в таблица.

Лента Форматиране на текст

За да се покаже лентата Форматиране на текст, поставете курсора в текстов обект.

Лента Изображение

Използвайте лентата Изображение, за да зададете цвят, контраст и яркост на избрания графичен обект или обекти.

Лента Редактиране по възли

Лентата Редактиране по възли се появява, когато изберете многоъгълник и щракнете върху Редактиране по възли.

Лента Настройки

За да видите лентата Настройки, изберете Изглед - Ленти с инструменти - Настройки.

Лента „Цветове“

Показва или скрива лентата Цветове. За да промените или смените показаната таблица с цветове, изберете Форматиране - Област и отворете раздела Цветове.

Лента на състоянието

Лентата на състоянието показва информация за документа, включително текущо избрания обект. Двукратното щракване върху някои нейни елементи отваря съответни диалогови прозорци.

Настройки на триизмерен обект

Лентата Настройки на триизмерен обект управлява свойствата на избраните триизмерни обекти.

Fontwork

Лентата Fontwork се отваря, когато изберете обект на Fontwork.

Вмъкване

Служи за добавяне на обекти в документа, включително диаграми, електронни таблици и изображения.

Лента с инструменти „Класификация“

Лентата Класификация съдържа инструменти за работа с поверителни документи.

Лентата Класификация съдържа списъчни полета за обозначаване защитата на документа според политиката за категоризиране на BAF и нивата на BAILS. LibreOffice добавя потребителски полета в свойствата на документа (Файл - Свойства, раздел Потребителски свойства) за съхраняване на класификацията във вид на метаданни.

Моля, подкрепете ни!