Прожекция

Съдържа команди и настройки за изпълнение на презентация.

Прожекция

Стартира прожекция.

Настройки за прожекция

Определя настройките за прожекцията, включително как да бъде показана, от кой кадър да се започне, как да се преминава към следващ кадър и дали искате да използвате конзолата за водещия, или да я управлявате дистанционно.

Репетиране на темпото

Започва прожекция с таймер в долния ляв ъгъл.

Интерактивност

Определя как се държи избраният обект, когато щракнете върху него по време на прожекция.

Анимация по избор

Служи за приписване на ефекти към избрани обекти.

Преход между кадри

Определя специалния ефект, който се показва при преминаване към кадър по време на прожекция.

Показване/скриване на кадър

Скрива избрания кадър така че да не се показва по време на прожекцията.

Прожекция по избор

Дефинира прожекция по избор с използване на кадрите от текущата презентация. След това можете да посочите кадрите, подходящи за съответната аудитория. Можете да създадете толкова прожекции по избор, колкото желаете.

Моля, подкрепете ни!