Промяна

Съдържа команди за промяна на обектите в документа.

Въртене

Завърта избрания обект или обекти.

Огледално обръщане

Обръща огледално избрания обект по хоризонтала или вертикала.

Преобразуване

Настройки за преобразуване на избрания обект.

Подреждане

Променя мястото на избран обект в реда за изобразяване.

Подравняване на обекти

Подравнява избраните обекти един спрямо друг.

Разпределяне на селекцията

Разпределя три или повече обекта равномерно по хоризонтална или вертикална ос. Освен това можете да разпределите равномерно разстоянията между обектите.

Име на обект

Задава име на избрания обект, така че да можете бързо да го намирате в навигатора.

Групиране

Групира избраните обекти, така че да могат да се местят като един обект.

Разгрупиране

Разделя избраната група на самостоятелни обекти.

Влизане в група

Отваря избраната група, така че да можете да редактирате всеки обект поотделно. Ако избраната група съдържа други групи, можете да повторите тази команда и върху подгрупите.

Излизане от група

Затваря група, така че повече не можете да редактирате поотделно обектите в нея.

Комбиниране

Комбинира два или повече избрани обекти в обща фигура. За разлика от групирането, комбинираният обект приема свойствата на най-задния обект. Можете да разделите комбинираните обекти, но оригиналните им свойства вече са изгубени.

Разделяне

Разделя комбиниран обект на отделни обекти. Получените обекти имат същите свойства на линията и запълването като комбинирания обект.

Фигури

Създава фигура от два или повече избрани обекти.

Свързване

Създава начупена линия или крива на Безие чрез свързване на две или повече начупени линии, криви на Безие или други обекти с линия. Затворените запълнени обекти се превръщат в линии и губят запълването си.

Прекъсване

Прекъсва връзките между линиите, съединени с командата Свързване.

Моля, подкрепете ни!