Прозорец

Съдържа команди за манипулиране и показване на прозорците с документи.

Нов прозорец

Отваря нов прозорец, показващ съдържанието на текущия прозорец. По този начин можете да редактирате едновременно различни части от един и същ документ.

Затваряне на прозореца

Затваря текущия прозорец. Изберете Прозорец - Затваряне на прозореца или натиснете +F4. В мострата за печат на LibreOffice Writer и Calc можете да затворите текущия прозорец, като натиснете бутона Затваряне на мострата.

Списък на документите

Изброява отворените в момента документи. Изберете името на документ от списъка, за да превключите към него.

Моля, подкрепете ни!