Вмъкване

Менюто съдържа команди за вмъкване на нови елементи в документа, например графики, обекти, специални знаци и други файлове.

Изображение

Отваря диалог за избор на файл за вмъкване на изображение в текущия документ.

Звук или видео

Вмъква видео или звуков файл в документа.

Диаграма

Вмъква диаграма.

Таблица

Вмъква нова таблица в текущия кадър или страница.

Мултимедия

Подменюто предоставя източници, от които могат да бъдат вмъквани изображения, звуци и видеоклипове.

OLE обект

Вмъква вграден или свързан обект в документа, например формула, QR код или OLE обект.

Фигура

Това подменю съдържа обикновени фигури като отсечка, кръг, триъгълник и квадрат, както и фигури – символи като усмихнато лице, сърце или цвете, които могат да бъдат вмъквани в документа.

Помощна точка/линия

Вмъква помощна точка или линия, която улеснява бързото подравняване на обекти. Помощните точки и линии не се виждат в разпечатката.

Текстово поле

Чертае текстово поле с хоризонтална посока на текста там, където плъзнете курсора в текущия документ. Плъзнете текстово поле до желания размер на произволно място в документа, след което въведете или поставете текста. Завъртете текстовото поле, за да получите завъртян текст.

Коментар

Вмъква коментар около избрания текст, кадър от презентация, страница от рисунка или в текущата позиция на курсора.

Плаваща рамка

Вмъква плаваща рамка в текущия документ. Плаващите рамки се използват в документи на HTML за показване съдържанието на друг файл.

Fontwork

Отваря диалоговия прозорец Fontwork, чрез който можете да вмъкнете декоративен текст, невъзможен за постигане със стандартно шрифтово форматиране в документа.

Хипервръзка

Отваря диалог, в който можете да редактирате хипервръзки.

Специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

Форматиращ знак

Отваря подменю за вмъкване на специални форматиращи знаци като твърд интервал, меко тире и интервал с нулева ширина.

Номер на кадър

Вмъква номер на кадър или номер на страница.

Полета

Изброява общите полета, които можете да вмъкнете в кадъра.

Горен и долен колонтитул

Служи за добавяне или променяне на текста в запазените места в горния и долния край на обикновените кадри и кадрите образци.

Контрола във формуляр

Това подменю съдържа контроли за формуляр, като текстово поле, поле за отметка, бутони за избор или списъчно поле, които могат да бъдат вмъквани в документа.

Моля, подкрепете ни!