Изглед

Командите от това меню управляват визуализацията на документа.

Обикновен

Превключва към обикновен изглед, в който можете да създавате и редактирате кадри.

План

Превключва към изглед – план, в който можете да променяте реда на кадрите, както и техните заглавия и подточки.

Бележки

Превключва към изгледа за бележки, в който можете да добавяте бележки към кадрите. Бележките са скрити от публиката, когато изнасяте презентацията.

Листовка

Превключва към изгледа за листовка, в който можете да мащабирате няколко кадъра, побирайки ги в една печатна страница.

Сортиране на кадри

Показва миниатюрни версии на кадрите, за да можете лесно да ги пренаредите.

Кадър образец

Превключва към изгледа на кадъра образец. В него можете да добавяте елементи, които искате да се виждат във всички кадри, базирани на един и същ образец.

Бележка образец

Показва бележката образец, в която можете да зададете подразбираното форматиране за бележки.

Ленти с инструменти

Отваря подменю за показване и скриване на ленти с инструменти. Лентите с инструменти съдържат икони и полета за бърз достъп до командите на LibreOffice.

Лента за състоянието

Показва или скрива лентата за състоянието в долния край на прозореца.

Скали

Показва или скрива скалите по горния и левия ръб на работната площ.

Панел

Включва и изключва панела .

Мрежа

Задава свойствата на помощната мрежа.

Помощни линии

Задава настройките за изобразяване на помощни линии.

Помощни линии при местене

Определя дали да се показват помощни линии по време на преместване на обект.

Цветове/степени на сивото

Служи за показване на кадрите с всички цветове, със степени на сивото или черно-бяло.

Коментари

Скрива или показва анотациите на презентацията.

Фон на образеца

Превключва показването на фона от кадъра образец като фон на текущия кадър.

Обекти от образеца

Превключва показването на обектите от кадъра образец в текущия кадър.

Елементи на образци

Тук можете да добавите запазени места за колонтитули, дата и номер на кадър в кадъра образец.

Странична лента

Страничната лента е вертикален графичен потребителски интерфейс, който предлага контекстнозависими свойства, управление на стиловете, навигация в документа и галерия с мултимедийни обекти.

Стилове

Отваря раздела „Стилове“ от страничната лента, в който са показани за прилагане и редактиране наличните стилове за графики и презентации.

Галерия

Отваря раздела „Галерия“ от страничната лента, в който можете да изберете графики и звуци за вмъкване в документа.

Навигатор

Отваря навигатора, чрез който можете бързо да преминете към друг кадър или друг отворен файл.

Мащаб

Умалява или увеличава екранното изображение на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!