Менюта

В следващия раздел са изброени справочните теми за менютата и диалоговите прозорци.

Икона Бележка

За да ползвате командите от менютата, прозорецът с документа, с който желаете да работите, трябва да бъде избран. Също така, за да ползвате командите, свързани с даден обект в документа, обектът трябва да бъде избран.


Икона Внимание

Менютата са контекстночувствителни. Това означава, че са достъпни тези позиции от менютата, които са уместни за текущо изпълняваната задача. Ако курсорът се намира в текст, в менютата са достъпни всички команди, нужни за редактиране на текст. Ако изберете графика в документа, ще видите в менютата всички команди, подходящи за редактиране на графика.


Файл

Тези команди се прилагат върху текущия документ, отварят нов документ или затварят приложението.

Редактиране

Менюто съдържа команди за редактиране съдържанието на текущия документ.

Изглед

Командите от това меню управляват визуализацията на документа.

Вмъкване

Менюто съдържа команди за вмъкване на нови елементи в документа, например графики, обекти, специални знаци и други файлове.

Форматиране

С командите от това меню можете да форматирате оформлението и съдържанието на документа.

Кадър

Това меню съдържа команди за управление на кадрите и навигация.

Прожекция

Съдържа команди и настройки за изпълнение на презентация.

Инструменти

Съдържа средства за проверка на правописа, галерия от обекти, които можете да добавяте към документите, и команди за конфигуриране на менютата и задаване настройките на програмата.

Прозорец

Съдържа команди за манипулиране и показване на прозорците с документи.

Помощ

Менюто Помощ ви позволява да стартирате и управлявате справочната система на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!