Преобразуване на растерни изображения във векторни

Размерите на векторните графики могат да се променят, без да се влошава качеството им. В LibreOffice Draw и Impress можете да преобразувате растерно изображение във векторна графика.

  1. Изберете растерното изображение, което желаете да преобразувате.

  2. Направете едно от следните неща:

    В LibreOffice Draw изберете Фигура - Преобразуване - В многоъгълник.

    В LibreOffice Impress щракнете с десния бутон на мишката върху обекта и изберете Преобразуване - В многоъгълник.

  3. Задайте настройките за преобразуване на изображението и натиснете OK. За описание на настройките вижте Преобразуване в многоъгълник.

Моля, подкрепете ни!