Преобразуване на знаци от текст в графични обекти

Можете да преобразувате знаци от текст в криви, които да редактирате и преоразмерявате като обикновени графични обекти. След като преобразувате текст в графичен обект, повече не можете да редактирате съдържанието на текста.

За да преобразувате текст в графичен обект:

  1. Изберете текста, който желаете да преобразувате, и направете едно от следните неща:

    В LibreOffice Draw изберете Фигура - Преобразуване - В крива.

    В LibreOffice Impress щракнете с десния бутон върху канта на текстовия обект и изберете Преобразуване - В крива.

  2. Ако текстът съдържа повече от един знак, конвертираният текст ще представлява групиран обект. Щракнете двукратно върху групата, за да редактирате отделните обекти. Натиснете Esc, когато приключите.

  3. Сега щракнете върху иконата Възли в лентата Рисунка. Щракнете върху обекта. Ще видите всичките му възли като за крива на Безие. В лентата Редактиране по възли ще намерите икони за редактиране, вмъкване и изтриване на възли.

Моля, подкрепете ни!