Включване на електронни таблици в кадри

Имате на разположение различни начини за вмъкване на клетки от електронна таблица в кадри на Impress или страници на Draw:

 1. Вмъкване на вътрешна таблица – въвеждате данните в клетките и прилагате желаното форматиране чрез раздела Дизайн на таблица от панела със задачи.

 2. Вмъкване на нова таблица или съществуващ файл като OLE обект – можете да укажете връзката към файла автоматично да се обновява с последните записани в него данни.

Вмъкване на вътрешна таблица

 1. Преминете към кадъра в Impress или страницата в Draw, където искате да вмъкнете таблицата.

 2. Изберете Вмъкване - Таблица или използвайте иконата за таблица в лентата Стандартни.

 3. Щракнете двукратно върху таблицата и въведете или поставете данните в клетките.

 4. Изберете съдържанието на клетка и щракнете с десния бутон, за да отворите контекстно меню с команди за промяна на съдържанието, например размера на шрифта и редовата разредка.

 5. Щракнете с десния бутон върху канта на таблицата, за да отворите контекстното ѝ меню. Чрез него, наред с други операции, можете да въведете име и описание на таблицата и да уеднаквявате размерите на редовете и колоните.

 6. Изберете няколко клетки и щракнете с десния бутон, за да отворите контекстно меню, с което можете например да вмъквате и изтривате редове и колони.

  За да изберете правоъгълна област от клетки, посочете клетка в единия ъгъл на правоъгълника, задръжте бутона на мишката и я плъзнете до противоположния ъгъл, след което отпуснете бутона.

  За да изберете една клетка, посочете я, задръжте бутона на мишката и я плъзнете до ледващата клетка и обратно, после отпуснете бутона.

Вмъкване на нова електронна таблица като OLE обект

Можете да добавите празен лист на LibreOffice Calc към кадър като OLE обект.

 1. Преминете към кадъра, в който искате да вмъкнете таблицата.

 2. Изберете Вмъкване - OLE обект - OLE обект. Щракнете върху Създаване и изберете „Електронна таблица на LibreOffice“. Натиснете OK. Щракнете в таблицата, за да въведете данните.

 3. Щракнете извън електронната таблица, за да видите кадъра.

За да преоразмерите таблицата, без да преоразмерявате клетките, щракнете двукратно върху нея и плъзнете някой от ъгловите манипулатори. За да преоразмерите клетките на таблицата, щракнете върху нея и плъзнете някой от ъгловите манипулатори.

Вмъкване на електронна таблица от файл

Когато вмъквате съществуваща електронна таблица в кадър, нанасяните в оригиналния й файл промени не се отразяват в кадъра. Можете обаче да я променяте в самия кадър.

 1. Преминете към кадъра, в който искате да вмъкнете таблицата.

 2. Изберете Вмъкване - OLE обект - OLE обект.

 3. Изберете Създаване от файл и натиснете бутона Търсене.

 4. Намерете файла, който искате да вмъкнете, и натиснете OK.

  За да вмъкнете файла като жива връзка, отметнете полето Връзка към файл.

note

Цялата електронна таблица ще бъде вмъкната в кадъра. Ако желаете да смените показвания лист, щракнете двукратно върху електронната таблица и изберете друг лист.


Моля, подкрепете ни!