Показване на прожекция

Има различни начини да стартирате прожекция. След като тя вече е стартирана, можете да поемете управлението, натискайки клавиши или бутоните на мишката.

По подразбиране прожекцията започва с първия кадър, като се очаква вие да преминавате ръчно от кадър на кадър до последния. Тези настройки могат да бъдат променени.

Стартиране на прожекция

tip

Натиснете Esc, за да препратите прожекцията преди края ѝ.


Има и много други клавишни комбинации за управление на прожекция. Освен това можете да щракнете с десния бутон, за да отворите контекстно меню с полезни команди.

Показване на автоматична прожекция (режим „павилион“)

Ако искате автоматично преминаване към следващ кадър, трябва да зададете времетраене на всеки кадър.

  1. Отворете раздела Преход между кадрите в страничната лента

  2. В областта Следващ кадър щракнете върху След и въведете продължителност.

  3. Щракнете върху Прилагане прехода върху всички кадри.

tip

Можете да зададете различна продължителност на всеки кадър с помощта на функцията за репетиране на темпото.


Ако желаете да се премине към първия кадър, след като всички кадри са били показани, трябва да укажете автоматично повтаряне на прожекцията.

  1. Изберете Прожекция - Настройки за прожекция.

  2. В областта Режим на презентацията изберете Циклично повтаряне след и задайте продължителността на паузата между показванията.

Стартиране на прожекция от файл

Можете да стартирате LibreOffice от командния ред, последван от параметъра -show и име на файл на Impress. например, за да стартирате файла файл.odp от командния ред, въведете следващата команда:

soffice -show filename.odp

Тук предполагаме, че офис пакетът е в системния път за изпълними файлове, а файл.odp се намира в текущата директория.

Моля, подкрепете ни!