Репетиране на темпото на смяна на кадрите

LibreOffice ви улеснява при задаването на правилното темпо за автоматична смяна на кадрите.

Пригответе кадрите, стартирайте прожекцията чрез специалната икона, изговорете пред въображаемата публика обясненията към първия кадър, после преминете към следващия и т.н. LibreOffice ще запише продължителността на показването на всеки кадър. При следващото изпълнение на прожекцията с автоматична смяна на кадрите продължителностите ще бъдат такива, каквито са били записани.

За да запишете прожекция с репетирано темпо

  1. Отворете презентация и превключете към изглед Сортиране на кадри.

  2. Започнете прожекцията с иконата Репетиране на темпото Икона в лентата „Изглед Кадри“. Ще видите първия кадър, а в долния десен ъгъл ще се покаже часовник.

  3. Когато е време да се премине към следващия кадър, щракнете върху часовника. За да запазите подразбираната продължителност за текущия кадър, щракнете върху самия кадър, а не върху часовника. Продължете с останалите кадри от презентацията.

  4. LibreOffice ще е запаметил продължителността на показване на всеки кадър. Запишете презентацията.

  5. Ако искате цялата презентация да се повтаря автоматично, отворете менюто Прожекция - Настройки за прожекция. Щракнете върху Циклично повтаряне след и OK.

Моля, подкрепете ни!