Отпечатване на презентации

Подразбирани настройки на принтера

 1. За да зададете подразбираните настройки за печат на LibreOffice Impress, изберете - LibreOffice Impress - Печат.

Задаване настройки на принтера за текущата презентация

 1. Изберете Файл - Печат

 2. Изберете раздела LibreOffice Impress или Настройки и задайте настройките на принтера.

  Тези настройки заместват подразбираните настройки от - LibreOffice Impress - Печат само за текущата задача за отпечатване.

Избор на печатно оформление за листовки

 1. Изберете Файл - Печат.

 2. В раздела Общи на диалоговия прозорец за Печат изберете „Листовки“ от списъка Документ.

 3. Изберете броя на кадрите, които да бъдат отпечатани на всеки от листите хартия.

Задаване на настройки за печат на листовки

 1. Отворете раздела Листовка.

 2. Изберете Вмъкване - Номер на страница, за да отворите диалоговия прозорец Горен и долен колонтитул.

 3. Щракнете върху Бележки и листовки, за да въведете текста за колонтитулите на листовките.

  В този диалогов прозорец ще видите четири области с полета за отметка: „Горен колонтитул“, „Дата и час“, „Долен колонтитул“ и „Номер на страница“. Те съответстват на четирите области в ъглите на изгледа с образеца за листовки.

 4. Въведете текст за горен и долен колонтитул и дата. Ако желаете номера на страници в листовките, отметнете полето Номер на страница. Ако искате да се отпечата горен колонтитул, уверете се, че е отметнато полето Горен колонтитул.

 5. Натиснете бутона Прилагане към всички.

  Полетата в изгледа с образец за листовки няма да се променят на екрана, но въведеният от вас текст ще се отпечата.

Отпечатване на листовки или бележки

 1. Изберете Файл - Печат.

 2. Щракнете върху списъка Документ и посочете какво желаете да се отпечата.

 3. Изберете Листовки или Бележки, после изберете броя на кадрите, които да се отпечатат върху всеки лист хартия.

tip

Ако желаете друго оформление на кадрите върху отпечатваните листовки, разместете кадрите с мишката в изглед Листовка.


Отпечатване на диапазон от кадри

 1. Изберете Изглед - Сортиране на кадри

 2. Задръжте Shift и щракнете върху диапазона от кадри, които желаете да отпечатате.

 3. Изберете Файл - Печат

 4. Под заглавието Област и копия щракнете върху Кадри.

 5. Въведете номерата на кадрите, които искате да се отпечатат, и щракнете върху OK.

Моля, подкрепете ни!