Побиране на кадър върху отпечатан лист

Възможно е да намалите размера на кадър по време на печатане, за да го поберете върху отпечатваната страница.

  1. Отворете документа, който желаете да отпечатате.

  2. В изглед Нормален изберете Кадър - Свойства и отворете раздела Страница.

  3. В областта Настройки за оформление отметнете полето Побиране на обекта в хартията.

  4. В областта Формат на хартията направете избор от списъка Формат.

  5. Натиснете OK. Кадърът ще бъде преоразмерен, за да се побере в отпечатаната страница, като относителното разположение на обектите в него ще се запази.

Моля, подкрепете ни!