Работа с Presenter Console

Програмата Presenter Console показва прожекцията на допълнителен екран (проектор или голям телевизор), докато средствата за управление на презентацията се показват на екрана на компютъра.

Presenter Console позволява допълнителен контрол върху презентациите, като показва различни изгледи на компютърния екран и на екрана за публиката. Изгледът на екрана на компютъра включва текущия и следващия кадър, бележките към кадрите (по желание) и таймер за презентацията.

note

Presenter Console работи само в операционни системи, които поддържат няколко дисплея, и само когато са свързани два дисплея (единият може да е вграденият дисплей на лаптопа).


Активиране на Presenter Console

За да разрешите Presenter Console:

Диалог с общи настройки на Impress

За да активирате Presenter Console:

Управление на Presenter console

Управление на Presenter console

Клавишни комбинации за Presenter Console

По време на прожекция с Presenter Console можете да използвате следните клавиши:

Действие

Клавиш или клавиши

Следващ кадър или ефект

Щракване с ляв бутон, стрелка надясно, стрелка надолу, интервал, Page Down, Enter, Return, N

Предишен кадър или ефект

Щракване с десен бутон, стрелка наляво, стрелка нагоре, Page Up, Backspace, P

Първи кадър

Home

Последен кадър

End

Предишен кадър без ефекти

Alt+Page Up

Следващ кадър без ефекти

Alt+Page Down

Превключване черен/нормален екран

B, '.'

Превключване бял/нормален екран

W, ','

Край на прожекцията

Esc, -

Скок към кадър с номер

Число, последвано от Enter

По-едър/по-ситен шрифт в бележките

G, S

Превъртане на бележките нагоре/надолу

A, Z

Преместване на курсора напред/назад в изгледа за бележки

H, L

Показване на Presenter Console

Ctrl+1

Показване на бележките за презентацията

Ctrl+2

Показване на общ преглед на кадрите

Ctrl+3


Режими на Presenter Console

Нормален режим

В нормалния режим на дисплея на компютъра се показва текущият кадър отляво и следващият отдясно.

Нормален режим на Presenter Console

Режим „Бележки“

В режима „Бележки“ се показва текущият кадър отляво, бележките – отдясно и следващият кадър под текущия.

Режим „Бележки“

Режим „Сортиране на кадри“

В режима „Сортиране на кадри“ на екрана на компютъра се показват всички кадри и е възможно да се покаже избран кадър извън реда на прожектиране.

Режим „Сортиране на кадри“

Моля, подкрепете ни!