Работа с конзолата за водещия

Конзолата за водещия показва прожекцията на външен екран (проектор или голям телевизор), докато средствата за управление на презентацията се показват на екрана на компютъра.

Конзолата за водещия позволява допълнителен контрол върху презентациите, като показва различни изгледи на компютърния екран и на екрана за публиката. Изгледът на екрана на компютъра включва текущия и следващия кадър, бележките към кадрите (по желание) и таймер за презентацията.

note

Конзолата за водещия работи само в операционни системи, които поддържат няколко дисплея, и само когато са свързани два дисплея (единият може да е вграденият дисплей на лаптопа).


Активиране на конзолата за водещия

За да разрешите конзолата за водещия:

Диалог с общи настройки на Impress

За да активирате конзолата за водещия:

Управление на конзолата за водещия

Управление на конзолата за водещия

Клавишни комбинации на конзолата за водещия

По време на прожекция с конзола за водещия можете да използвате следните клавиши:

Действие

Клавиш или клавиши

Следващ кадър или ефект

Щракване с ляв бутон, стрелка надясно, стрелка надолу, интервал, Page Down, Enter, Return

Предишен кадър или ефект

Щракване с десен бутон, стрелка наляво, стрелка нагоре, Page Up, Backspace

Използване показалеца на мишката като молив

P

Изтриване на нарисуваното в кадъра

E

Първи кадър

Home

Последен кадър

End

Предишен кадър без ефекти

Alt+Page Up

Следващ кадър без ефекти

Alt+Page Down

Превключване черен/нормален екран

B, '.'

Превключване бял/нормален екран

W, ','

Край на прожекцията

Esc, -

Скок към кадър с номер

Число, последвано от Enter

По-едър/по-ситен шрифт в бележките

G, S

Превъртане на бележките нагоре/надолу

A, Z

Преместване на курсора напред/назад в изгледа за бележки

H, L

Показване на конзолата за водещия

Ctrl+1

Показване на бележките за презентацията

Ctrl+2

Показване на общ преглед на кадрите

Ctrl+3

Смяна на монитора

+4

Изключване на режима „показалец на мишката като молив“

+A


Режими на конзолата за водещия

Нормален режим

В нормалния режим на дисплея на компютъра се показва текущият кадър отляво и следващият отдясно.

Нормален режим на конзолата за водещия

Режим „Бележки“

В режима „Бележки“ се показва текущият кадър отляво, бележките – отдясно и следващият кадър под текущия.

Режим „Бележки“

Режим „Сортиране на кадри“

В режима „Сортиране на кадри“ на екрана на компютъра се показват всички кадри и е възможно да се покаже избран кадър извън реда на прожектиране.

Режим „Сортиране на кадри“

Моля, подкрепете ни!