Фотоалбум на Impress

Вмъква фотоалбум в презентацията.

Фотоалбумът на Impress ви позволява бързо да вмъкнете няколко снимки в презентация, за да подготвите документ, подходящ за непрекъснато прожектиране в павилион или мултимедийно шоу.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Обект - Фотоалбум.


Диалог на Impress за фотоалбум

За да вмъкнете фотоалбум в презентация

 1. Отворете съществуваща или празна презентация.

 2. Преминете към кадъра преди фотоалбума.

 3. Изберете Вмъкване - Обект - Фотоалбум.

 4. В диалога „Създаване на фотоалбум“ щракнете върху Добавяне.

 5. Намерете файловете, които искате да вмъкнете.

  Икона Бележка

  Ако няколко снимки се намират в една и съща папка, можете да ги изберете наведнъж, като задържате Shift или , докато щраквате върху имената им.


 6. Щракнете върху Отваряне, за да добавите файловете към фотоалбума.

  Икона Съвет

  Щракнете върху името на файл, за да го видите в областта Мостра.


 7. Изберете броя изображения на кадър в списъчното поле Оформление на кадър.

 8. Ако е необходимо, отметнете Добавяне на надпис към всеки кадър, за да се вмъкне текстово поле за надписа.

 9. За да избегнете деформиране на изображенията при разполагане в кадъра, отметнете Запазване на пропорциите. Изображенията ще бъдат изцяло побрани в кадъра.

 10. Отметнете Цял екран, ако искате изображението да запълва целия екран на презентацията. Тогава част от изображението може да остане извън кадъра.

 11. Отметнете Свързване на изображенията, ако искате да създадете връзка към местоположението на картината във файловата система или в Интернет. В такъв случай изображението няма да бъде вградено в документа с презентацията.

 12. Щракнете върху Вмъкване на кадри.

warning

Командата „Отмяна“ няма да изтрие фотоалбума. Ако искате да изтриете кадрите, щракнете с десния бутон върху тях в панела с кадри и изберете Изтриване.


Моля, подкрепете ни!