Вмъкване на кадър от файл

Можете да вмъквате кадри от друга презентация в текущата, както и да копирате и поставяте кадри между презентации.

За да вмъкнете кадър от друга презентация:

  1. Отворете презентация и изберете Изглед - Нормален.

  2. Изберете .

  3. Намерете файла с презентацията, съдържаща желания кадър, и щракнете върху Вмъкване.

  4. Щракнете върху знака „плюс“ до иконата за файла на презентацията и изберете кадъра или кадрите, които искате да вмъкнете.

  5. Натиснете OK.

За да копирате и поставяте кадри между презентации:

  1. Отворете презентациите, между които желаете да копирате и поставяте.

  2. В презентацията с кадрите, които искате да копирате, изберете Изглед - Сортиране на кадри.

  3. Изберете кадрите, след което изберете Редактиране - Копиране.

  4. Преминете към презентацията, в която искате да вмъкнете кадрите, и изберете Изглед - Нормален.

  5. Изберете кадъра, след който желаете да следва копираният кадър, и изберете Редактиране - Поставяне.

Моля, подкрепете ни!