Създаване на блоксхема

За да създадете блоксхема:

 1. Изберете инструмент от лентата Блоксхеми в лентата Рисунка.

 2. Плъзнете фигура в кадъра.

 3. За да добавите още фигури, повторете последните стъпки.

 4. Отворете лентата Съединителни линии в лентата Рисунка и изберете съединителна линия.

 5. Поставете показалеца на ръба на фигура, така че да се появят местата за съединяване.

 6. Щракнете върху място за съединяване, плъзнете съединителна линия до друга фигура и отпуснете бутона на мишката.

 7. За да добавите още съединителни линии, повторете последните стъпки.

Сега разполагате с основата на блоксхемата.

За да прибавите текст във фигурите от блоксхемата

Направете едно от следните неща:

За запълните фигура с цвят:

 1. Изберете фигурата, после изберете Форматиране - Област.

 2. Изберете Цвят и после щракнете върху цвят в списъка.

За да прибавите чувствителни зони, които отварят други кадри:

Припишете интерактивни действия на някои от обектите в кадъра.

 1. Изберете обекта, след което изберете Прожекция - Интерактивност.

 2. Изберете действие в диалоговия прозорец, например преход към следващия кадър, когато потребителят щракне върху обекта.

Моля, подкрепете ни!