Указания за работа с LibreOffice Impress

В страницата от помощта Общи указания за LibreOffice можете да намерите указания, приложими към всички модули, например за работа с прозорци и менюта, персонализиране на LibreOffice, източниците на данни, Галерията и работа с плъзгане и пускане.

Ако желаете помощ за друг модул, превключете към него чрез комбинираното поле в областта за навигация.

Разглеждане и отпечатване на презентация

Показване на прожекция

Промяна на реда на кадрите

Анимирани преходи между кадрите

Промяна на фона на

Създаване на прожекция по избор

Мащабиране на изгледа с цифровия блок на клавиатурата

Репетиране на темпото на смяна на кадрите

По-бързо печатане с опростени данни

Анимирани обекти и триизмерни обекти

Анимиране на обекти в кадри от презентация

Създаване на анимирани изображения във формат GIF

Експортиране на анимации във формат GIF

Избиране на припокрити обекти

Преобразуване на двуизмерни обекти в криви, многоъгълници и триизмерни обекти

Импортиране и експортиране

Импортиране на страници на HTML в презентации

Зареждане на палитри с цветове, градиенти и щриховки

Зареждане на стилове за линии и краища

Отпечатване на презентации

Побиране на кадър върху отпечатан лист

Отваряне на документи, записани в други формати

Записване на документи в други формати

Разни

Работа с клавишни комбинации в LibreOffice Impress

Групиране на обекти

Вмъкване, редактиране и записване на изображения

Копиране на атрибути с инструмента Копиране на форматирането

Отмяна на прякото форматиране в документ

Промяна на фона на

Добавяне на колонтитул във всички кадри

Декоративен текст с Fontwork

Мащабиране на изгледа с цифровия блок на клавиатурата

Чертане на криви

Редактиране на криви

Работа с точки за съединяване

Вмъкване на кадър от файл

Включване на електронни таблици в кадри

Преобразуване на знаци от текст в графични обекти

Преобразуване на растерни изображения във векторни

Прилагане на стилове за линии чрез лентата с инструменти

Задаване на стилове за краища

Задаване на стилове за линии

Моля, подкрепете ни!